Medborgermøde
lørdag 26-1-2013
kl. 10 - kl. 16
Udviklingsseminar for engagerede og interesserede borgere i
lokalsamfundene i hele Svendborg Kommune.

Program for medborgermøde i Egense Forsamlingshus den 26.
januar 2013.
En arbejdsgruppe fra Egense Beboerforening og Udviklingsforum ”5762”
er kommet med et oplæg til dagsorden til et opfølgningsarrangement for
medborgerkonferencen i Ollerup.
PROGRAM: Udviklingsseminar for engagerede og interesserede borgere i
lokalsamfundene i hele Svendborg Kommune.
10.00 Dørene åbner; kaffe
10.15 Velkomst v. fx Arne Esben, formand for Nærdemokratiudvalget
samt repr. for arbejdsgruppen
10.25 ”Projekt Fremtidens Forsamlingshus” – v. xx/Egense
Beboerforening
10.35 Hvorfor er det afgørende, at vi som borgere selv ta’r ansvar for
udviklingen i vores lokalsamfund? F.ex. Henrik Larsen
10.50 Gruppearbejde: Hvordan engageres flere borgere mere i
fællesskab og udvikling af deres lokalsamfund
11.50 Præsentation i plenum af de fem bedste forslag fra hver gruppe
12.30 Frokostbuffet
13.15 Gruppearbejde: Vision 2020 for lokalsamfundene i Svendborg
Kommune - og konkrete forslag til handling/initiativer/tiltag til
Svendborg Kommune til bedst muligt samspil med
lokalsamfundene
14.30 Kaffe og kage
15.00 Opsamling i plenum på vision 2020 og konkrete forslag til
Svendborg Kommune
15.30 Afrunding – inkl. den videre proces med bl.a. konkret dato for
lokalsamfundenes næste fællesmøde med kommunen.
16.00 Tak for i dag
Målgruppen er både engagerede borgere og foreningsmennesker i hele

6-12-2012 - Peter

Medborgermøde

Alle emner