Generalforsamling
lørdag 9-2-2013
kl. 14
Liste T holder generalforsamling Lørdag den 9 februar 2013 kl. 14.00 På Egebjerggården i V. Skerninge

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Beretning fra Byrådsmedlem. 
4. Beretning fra Bestyrelsen. 
5. Beretning fra øvrige valgte repræsentanter. 
6. Godkendelse af regnskabet for 2012. 
7. 1. maj 2013. 
8. Kommunevalget i november 2013. 
A Politik 
B Valgkamp 
C Kandidater 
9. Valg af tillidsrepræsentanter. 
A. valg af formand på valg Erling Johansen 
B. valg af best.medl. på valg Ole Jørgensen 
C. valg af supplenant på valg Lis Tobiasen 
D. valg af revisor på valg Marianne 
E. valg af revisorsuppleant på valg Søren Lindhardsen 
10. Eventuelt. 

Så er det også tid for kontingentindbetaling: 
Kr. 320 helårlig for par Kr. 160 halvårlig for par 
Kr. 200 helårlig for enlig Kr. 100 halvårlig for enlig 
Kan overføres til Danske Bank reg nr. 1551 kontonr. 1557297 
Eller indbetales på giro nr. 155 7297 att. Tværsocialistisk liste 
( +01+1557297 ) 
Eller simpelthen afregnes kontant på Generalforsamling til Niels Maniche. 
Og da det er valgår med mange udgifter, vil det være helt find med lidt oveni til “valgfonden” 

Vi skal anmode alle der har mulighed for at deltage i generalforsamling, ikke mindst det forestående kommunevalg giver udfordringer, der er brug for hjælp fra alle gode kræfter og der er også brug for gode ideer - så mød op - der er brug for dig! 

På gensyn 
Bestyrelsen

 
3-2-2013 - Peter Frostholm

Generalforsamling
Liste T holder generalforsamling
Filippahuset
Generalforsamling
LISTE T AFHOLDER GENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING
Hundstrup Kro
Generalforsamling den måske sidste på Hundstrup kro!!!

Alle emner