Skolestruktur
tirsdag 14-5-2013
Borgermøde med evaluering af skolestrukturen
Mødet er for alle interesserede
14-2-2013 - Peter Frostholm

Budgetforhandlinger
Budgetforhandlinger
Nærdemokratiet
Skolestruktur
Aktivt medborgerskab
Nærdemokratiudvalget
Lokal skolerigsdag
Ny hjemmeside
Møde om inklusion

Alle emner