Måltidspolitik
mandag 17-6-2013
18.00 ved Kramers bolig lige ud for tidligere Skt. Michael skole
Besøg i Oure - måltidspolitik for daginstitutioner
Pernille Langelund, gruppemøde i Lundeborg

Pernille vil orientere om ideer til mad- og måltidspolitik for daginstitutioner i Svendborg.

15-2-2013 - Peter Frostholm

Gruppemøde juni
Gruppemøde maj
Gruppemøde april
Martsmødet holdes hos Arne
Ordinært gruppemøde
Ordinært gruppemøde
Ordinært gruppemøde
Måltidspolitik
Nordre bydel
Fyraftensmøde
Ordinært gruppemøde
Møde i økonomigruppen m.fl.

Alle emner