Budgetforhandlinger
lørdag 28-9-2013
Kommunalbestyrelsen forhandlinger budget 14, dette er 1. behandlingen
Byrådsmøder afholdes i Byrådssalen på Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg.
15-2-2013 - Peter Frostholm

Budgetforhandlinger
Budgetforhandlinger
Nærdemokratiet
Skolestruktur
Aktivt medborgerskab
Nærdemokratiudvalget
Lokal skolerigsdag
Ny hjemmeside
Møde om inklusion

Alle emner