Budgetforhandlinger
tirsdag 8-10-2013
Kommunalbestyrelsen vedtager (sikkert) budget 14.
Det foregår i byrådssalen
15-2-2013 - Peter Frostholm

Budgetforhandlinger
Budgetforhandlinger
Nærdemokratiet
Skolestruktur
Aktivt medborgerskab
Nærdemokratiudvalget
Lokal skolerigsdag
Ny hjemmeside
Møde om inklusion

Alle emner