Liste T holder generalforsamling
mandag 3-2-2014
kl. 19.30
I Filippahuset, Hundstrup

Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning fra Byrådsmedlem.
4. Beretning fra Bestyrelsen.
5. Beretning fra øvrige valgte repræsentanter.
6. Godkendelse af regnskabet for 2013 og fastsættelse af kontingent.
7. ½-års arbejdsplan - mødeplan
8. 1. maj 2014.
9. Valg af tillidsrepræsentanter.
A. valg af best.medl. på valg Dorthe, Peter og Niels Maniche 
B. valg af suppleant på valg Claus Ole
C. valg af revisor på valg Hans Jørn
10. Eventuelt.
 
Så er det også tid for kontingentindbetaling:
 
Kr. 320 helårlig for par Kr. 160 halvårlig for par
Kr. 200 helårlig for enlig Kr. 100 halvårlig for enlig
 
Kan overføres til Nordea reg, nr. 5702 kontonr, 0121-146-495
Eller simpelthen afregnes kontant på generalforsamling til Niels Maniche.
 
 
På gensyn
 
Bestyrelsen
 
29-1-2014 - Peter Frostholm

Generalforsamling
Liste T holder generalforsamling
Filippahuset
Generalforsamling
LISTE T AFHOLDER GENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING
Hundstrup Kro
Generalforsamling den måske sidste på Hundstrup kro!!!

Alle emner