Generalforsamling den måske sidste på Hundstrup kro!!!
onsdag 7-9-2011
kl. 19.30-22.30

LISTE T AFHOLDER GENERALFORSAMLING.

Mandag den 7. september 2015 kl. 19.30 på Hundstrup kro

 Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning fra kommunalbestyrelsesmed
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Beretning fra valgte repræsentanter.
6. Godkendelse af regnskab.
7. ½ årsplan med forslag til indsatsområde
8. (Valg sker på forårsgeneralforsamling).
9. Eventuelt.

 Husk at indbetale kontingent på reg, nr. 5702 kontonr. 0121-146-495.

Vi ses til en god generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

17-8-2015 - Arne Ebsen

Generalforsamling
Liste T holder generalforsamling
Filippahuset
Generalforsamling
LISTE T AFHOLDER GENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING
Hundstrup Kro
Generalforsamling den måske sidste på Hundstrup kro!!!

Alle emner