1. maj-arrangement
Tale ved 1. maj-arrangement i Ulbølle
søndag den 1. maj 2011

ved Niels Manniche
"Oh - sikken dejlig dag i dag" - som Poul Kjøller sang. Det er forår, så det vil noget. Det er søndag - og det er 1. maj - arbejderklassens internationale kampdag - og festdag.. Jeg er glad for at kunne fejre den her i Ulbølle - på "Den Røde Plads" - i det man vel kan kalde Liste T's kernevælgerområde. Og tak for invitationen til at måtte holde en af 1. maj-talerne. Jeg vælger at tro på, at det ikke kun er fordi Arne Ebsen er bortrejst og altså forhindret i at være tilstede i år. Men hvordan er det nu det er ? Har I ikke rundet de 30 år med 1. maj her på "Den Røde Plads" ? 3 årtier - hvoraf de 2 har været under borgerlige regeringer. Så hvis vi spørger, om 1. maj er arbejderklassens - og lad os så bare sige lønmodtagernes - kamp- eller festdag, så er der i hvert fald noget at kæmpe for. Men lad os da så bare kalde den for en festlig kampdag. Men kamp til stregen for at bevare de goder, som trods alt er opnået med socialismen på dagsordenen i 150 år. Og lige nu present kamp for en ny regering - og jo før jo hellere. Passende ville det være, om valget blev udskrevet nu, her i foråret, hvor alting - også håbet og modet spirer og gror og blomstrer. Men det var det med de 3 årtier. Faktisk ca. 1 årti før - altså for 40 år siden i 1972 - proklamerede den daværende LO-formand Thomas Nielsen: "Vi har sejret ad helvede til !".Han var nok lidt tidligt ude. I hvert fald kunne vi i dag efter 2 enormt l a a n g e , t r æ l s e borgerlige regeringsperioder siden, så sige : "Vi har tabt ad helvede til". Måske er det ikke særlig festligt og opmuntrende at trække frem på sådan en dejlig 1. maj-dag som i dag, men så må vi altså fortsat gøre noget for at vende udviklingen - og ikke bare som førnævnte LO-formand lulle os ind i, at vi har sejret - og at den hellige grav er vel forvaret. Nej kampen hører aldrig op. Der vil altid stå nogen, der asocialt og for egen vindings skyld - eller fordi de ideologisk mener, at enhver skal hytte sig selv - "liberale" - vil prøve at ødelægge, afskaffe og ændre de landvindinger, som vi ordentlige, sociale "socialister"ønsker og havde fået tilkæmpet os. Helt galt har det da været i det sidste 10-år med bl. a. udleciteringer, privatiseringer, outsourcinger, sammenlægninger i store, uoverskuelige enheder i form af kommunesammenlægninger, den såkaldte boligboble, og nu fjernelse af efterlønsordningen. Alt sammen tiltag hjulpet godt på vej af EU's direktiver, love og påbud. Men den borgerlige liberale regering kan ikke bare henholde sig til, at det er udefra kommende plager, at det er EU og finanskrisens skyld. De har selv dækket det store "tag selv bord" - men vel at mærke kun for de, der har i forvejen. Og hvem skal så betale ? Ja det skulle jo i princippet alle, men i virkeligheden bliver det de, der ikke har så meget: de dårligst stillede og dem i midterfeltet, der må bøde. De med meget smyger sig udenom - og de mest kyniske løber helt fra regningen. Tænk hvad der har været formøblet bort af milliarder af kroner i denne elendige regerings snart 10-årige misregimente. Tag fx. kommunesammenlægningerne (ja jeg nægter at bruge ordet "reformen" her). Vi der i debatterne op til 2006 talte imod, anslog, at ud over bureaukratisering, fremmedgørelse og uoverskuelighed, så ville sammenlægningerne komme til at koste mindst 30 - 40 milliarder. Men nej. Forleden hørte jeg, at den til nu anslås at have kostet 60 - 70 milliarder kroner. Og så privatiseringerne og udleciteringerne i stat, regioner og kommunerne: bare for at tage nogle aktuelle eksempler som - privathospitalerne - vikarbureauerne - og nu sidst DSB-First Ja i mit verdensbillede må det da være logik for gak-gak'ere - eller i hvert fald helt elementært for en socialist, at hvis private overtager opgaver fra det offentlige, så gør de det ikke for deres blå øjnes skyld. Der er trods alt stadig noget, der hedder overskud og profit - og hvem er der til at betale det ?: S K A T T E Y D E R N E ! dig og mig. Og hvad får vi så til gengæld ? Ja enkelte - og det er de mest velbjærgede - får skattelettelser. Men for de fleste almindelige og lavere indkomster, så ædes det op af øgede afgifter og øget egenbetaling. bl. a. for børnefamilier via øgede takster på institutionspladser, skolenedlæggelser, og for de ældre i form af ringere service, klamme madordninger, måske intet dagcentertilbud, reduceret hjemmehjælp og generelt flere og øgede egenbetalinger. Vi har været vidne til hele rummelen her i Svendborg kommune - ligesom i alle andre kommuner ud over landet. Reduceringer, nedskæringer og lukninger af sociale tilbud, skoler og institutioner. Vi ved hvad Arne sammen med resten af "rød stue" har at kæmpe med for at minimere skadernes omfang. Og heldigvis har mange borgere også reageret og demonstreret. Men skader det sker der - mange endda ! - og ud over de menneskelige omkostninger og lidelser, så kommer det til at koste kassen på sigt, når der skal genoprettes - og det skal der. Jeg vil ikke remse ødelæggelserne op her i dag. Det vil være for deprimerende på sådan en dejlig dag - men vi møder dem alle i hverdagen. Jeg kan dog ikke nære mig for at nævne et par enkelte eksempler fra min egen dagligdag. Efter at jeg er stoppet i kommunalbestyrelsen, så sidder jeg i nogle forskellige bestyrelser, bl. a. for 2 plejecentre. De ansatte strækker sig langt på trods af at der er blevet fyret og skåret i normeringerne, og det varme køkken er blevet lukket for udbringning. En af de ældre sagde, at han havde det da meget godt, men at han savnede at kunne komme i dagcenteret. Ja det var lukket - og han kunne ikke komme til et af de andre - sådan ! cut for de sociale relationer ! Og så for et par dage siden var jeg til bestyrelsesmøde på en socialpædagogisk behandlingsinstitution for børn og unge. Her havde de lige dagen før måttet opsige 6 ud af deres 20 medarbejdere. Hvorfor ? Jo kommunerne hjemtager og undlader at henvise de plejekrævende børn og unge - og sætter dem måske bare i en plejefamilie, fordi det er billigere - eller lader dem slet og ret gå hjemme - ofte under kummerlige forhold. Fx så hørte jeg om et barn på ½år, der bare boede hos sin alkoholiserede mor i en campingvogn, og blev fodret af med dåsemakrel (ja - ja nu siger man jo makrel er sundt). Men nej og atter nej - det er simpelthen vanrøgt fra kommunens side - og når det ikke nytter at klage til de sociale myndigheder i kommune og stat - så bør man vel faktisk gå videre til EU og måske FN, for i virkeligheden er der jo tale om overtrædelser af FN's børnekonvention. Vi må nemlig aldrig stoppe og bøje nakken. Og så siger regeringen, at nedskæringerne ikke må ramme de svagest stillede, de truede og udsatte. Men fakta er, at det gør de ! Og de rammer os alle - undtagen de bedst stillede 10 - 20 % af befolkningen. Og det må og skal stoppes -NU ! Derfor skal vi have det valg og en ny regering - jo før jo hellere. God og festlig 1.maj ! i kamp for en bedre fremtid med genopretning, social retfærdighed og fred, og fo at Danmark ikke fortsat kaster sig ud i diverse krige og konflikter rundt i Verden. Tak for ordet.
14-5-2011 - Niels Manniche
Første maj 2016 tale fra Arne Ebsen
Første maj tale
Inger Hagers 1. maj billeder
Billeder fra første maj
1. maj i Ulbølle
1.maj 2014 på Den Røde Plads
Billeder fra 1. maj 2013
Folkefest i Ulbølle
Første Maj i Ulbølle
1. maj-arrangement

Alle emner