Visionsgruppen for Landdistrikter
Landdistriktsminister Carsten Hansen nedsatte en visionsgruppe med bla. Hausgård og Bonderøven. Deres vision for udkantsdanmark kalder på fællesskab, lokal selvbestemmelse, lokale fødevarer, højhastighedsinternet og meget mere.

 

Som indledning skriver Visionsgruppen:
 
Vores udgangspunkt er, at vi ønsker et Danmark med liv og udvikling i hele landet, hvor vi bosætter os dér, hvor vi vil, fordi muligheden er der. Vi tror ikke på et danmarkskort med de samme landsbyer som i dag. Der, hvor ildsjæle og fællesskab ikke formår at løfte en udvikling, forventer vi, at udviklingen stopper. Sådan må det være. Kræfterne skal sættes ind dér, hvor viljen og mulighederne er.
Vores vision har fokus på den produktion og kultur, der vil være på landet fremover. Men det er vigtigt for os at understrege, at livet på landet i fremtiden ikke kun handler om fællesskab og produktion af fødevarer, biogas og energi. På landet er der også en dagligdag, hvor nogle pendler til større byer, nogle passer deres job i det lokale supermarked eller på skolen, mens andre har deres egen mindre virksomhed, som de driver hjemmefra.
Afstandsbarrieren vil i 2030 være mindsket betydeligt, dels på grund af bedre fysisk infrastruktur, dels på grund af den øgede digitalisering. Vi ser digitaliseringen af landdistrikterne som en grundforudsætning for et fortsat liv på landet. Med denne forsvinder en betydelig barriere for udviklingen, nemlig afstande.
Koblingen mellem land og by får stigende betydning. På landet er der luft og plads til ro, fordybelse og fællesskaber. I byerne er der puls, udsyn og masser af store oplevelser. Sådan har det altid været, og sådan vil det også være i 2030. Men modsat i dag vil man ikke længere tale om enten byen eller landet. Man vil tale om landet og byerne som to sider af samme sag og som noget, der kan bidrage med vidt forskellige ting. Det vil give et Danmark, hvor der mellem by og land er respekt, samarbejde og udveksling af mennesker og produkter.
14-12-2012 - Peter Frostholm

Hent hele Visionsgruppens rapport på PDF PDF: 8417kb

Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner