Skrot samtalekøkkenet
Kronik fra Fyns Amts Avis, hvor Arne taler om aktiv borgerinddragelse

 I 70’erne troede mange af os på venstrefløjen, at blot staten drog mere omsorg for de svageste grupper skulle det nok blive bedre. Da krisen kradsede i 80’erne blev den omsorg afløst af benhård benchmarking, udlicitering, nøje registreringer og mantraet var, at enhver skulle klare sig selv. Ingen af metoderne har vist sig at løse den kompleksitet, som vi som samfund er nødt til at se i øjnene i dag. Vi må derfor søge den berømte tredje vej. Her kommer et bud om inddragelse, involvering og livsværdi gennem inklusion - ikke blot for de, der optages i samfundet, men så sandelig også for de mange frivillige, hjælpsomme og initiativrige borgere.

Det meget omtalte fællesskab møder vi jævnligt, når vi er til dialogmøder i Nærdemokratiudvalget. Lokalsamfundene har hver især deres ildsjæle og bølgebrydere, der står vagt om hævdvundne dyder og værdier. Det vil vi gerne samle op på i denne kronik og samtidig give et par bud på, hvordan vi kommer videre med arbejdet.

Flere har bekymret sig for demokratiets udvikling i bl.a. Svendborg Kommune. Det er helt relevant. Nye tider stiller andre krav til fremtidens demokrati - hvordan vi indgår i dialog med hinanden, hvordan vi sikrer at kommunalbestyrelsen afspejler hele kommunen, og måske især hvordan vi giver en dyrebar arv videre til næste generation?

 

Det er korrekt, at der siden sidste budgetforlig har rumsteret mere eller mindre konkrete planer for at reducere antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen. En reduktion af medlemstallet kan svække den kontakt til borgerne, som mange i forvejen føler er blevet reduceret ved kommunalreformen. I Svendborg har vi i denne periode et stående udvalg, Nærdemokratiudvalget, som har haft til opgave at arbejde for en bedre dialog mellem borgere, administration og politikere. I en evaluering af udvalgets arbejde blev det klart, at mange at de borgere, der har deltaget i møder med udvalget gerne så dets arbejde styrket. Det kan så virke stik modsatrettet at nedlægge udvalget, men for at forstå den indstilling/beslutning er man nødt til at kigge lidt bag det udspil, som vi har besluttet os for.

 

Ideen med at reducere antallet af stående politiske udvalg er at mindske den megen mødeaktivitet ”på rådhuset” og i stedet have tid til at samle inspiration og være i dialog med borgerne. Fremover er det tanken, at den enkelte lokalpolitiker alene skal være repræsenteret i et udvalg og på den måde frigøre tid og kræfter til en tættere dialog.

Vi allerede nu har igangsat flere dialogmøder i de forskellige udvalg, Således inviterede Udvalget for Miljø og Teknik til åvandring og walk and talk i forbindelse med vandmiljøplanen, og forårets havnedebat kunne også være et eksempel på, hvordan borgere i højere grad kan inddrages i planlægningsfasen i stedet for først at komme på banen, når en plan er udarbejdet, og der så blot er en høringsfase tilbage.

Det får du chancen for at opleve, når et par af de mange energiske lokalområder i samarbejde med udvalget afholder møde om aktiv borgerinddragelse d. 26. januar i Egense forsamlingshus. Her diskuterer vi, hvordan der videreudvikles på de gode ideer, der allerede er skabt - giv dig selv muligheden for at præge det arbejde ved at møde op og aktivt deltage i den proces. Hvis man lægger sig i selen og anstrenger sig, er der også større chance for, at man rent faktisk kan bidrage til samfundet og fællesskabet og på den måde blive mere tilfreds med sig selv. På den fede måde!
 

Arne Ebsen

4-2-2013 - Peter Frostholm
Arkitekturpris i Svendborg.
Tale ved åbningen af Panorama-udstillingen
Udviklingsseminar Egense
Velkomst i Egense til aktivt medborgerskab
Skrot samtalekøkkenet

Alle emner