10 år med spildt uddannelsespolitik
Arnes indlæg fra Danske Kommuners blog.

 

Professor David Instance har netop sluttet sit indlæg på årets skolerigsdag. han fortæller på baggrund af en større undersøgelse under OECD om erfaringer med fremtidens læringsform.

7 anbefalinger for fremtidens uddannelsessystem tager et afgørende skridt væk fra den borgerlige regerings tyrkertro på øget individualisering, mere kontrol og stærk fagfaglighed. I stedet lyder anbefalingerne nu på, at elever skal forstå, at læring er en social foreteelse og bedst foregår i et samarbejde med andre, vær opmærksom på den lærendes motivation og følsomhed og sidst men ikke mindst: sørg for en tværfaglig tilgang, hvor afvekslende aktiviteter ude såvel som inde indgår i et stærkt fællesskab.

Kort tid forinden fortalte professor Torben M. Andersen om, hvordan vi gennem en stærk uddannelseskultur fortsat ville kunne fastholde et velfærdssamfund - ikke ved alene at fremme de dygtiges muligheder, men allerbedst ved at sikre at alle kommer med, så vi får hævet det generelle niveau. Han brugte eksempler fra Sydkorea, hvor der i kraft af den stærke fokusering på enkeltindividet sker en dygtiggørelse, der ikke er samfundsmæssig baggrund for at optage. Det betyder, at der pt. er 20% arbejdsløse blandt de bedst uddannede samtidig med, at der mangler den nødvendige faglige arbejdskraft.

Begge lagde sig smukt i halen af undervisningsministerens indlæg, der i sin velkomst på en engageret og spændende måde gjorde rede for de tanker, der ligger bag oplægget til en skolereform. Såvel Christine Antorini som KLs formand Erik Nielsen betonede dog i deres indlæg, at grundlaget for en fortsat udvikling af folkeskolen vil være lærernes evne til at give eleverne de nødvendige oplevelser af stærk faglighed og engagement. Så nu er udfordringen for regeringen at nå den nødvendige enighed med de faglige organisationer, så det ikke bliver på trods af personalet, men i et stærkt samvirke, at reformen skal styres i land. Det kræver som lederen af Mungo Park, Martin Lyngbo sagde ved dagens afslutning: "at man tager de lange pejlemærker i sigte og ikke stirrer sig blind på de bølger, der lige nu er omkring skibet."

Venlig hilsen
Arne Ebsen

4-2-2013 - Peter Frostholm
Blog fantasien fri Arne Ebsen blogger om lokalsamfundet og demokratiopfattelsen
Én håndkirurg hjælper næppe
Mødeindkaldelse og materialer til generalforsamlingen
Fra strejke til stress
Tal i tal
Spekulativ budgetlægning?
Læs Arnes blog på Danske Kommuner
Hvor havner vi henne?
10 år med spildt uddannelsespolitik

Alle emner