Færdelssikkerhed
Læs om mødet den 28. januar 2013

Forslag til dagsorden

1. Velkomst ved Formand Flemming Madsen
2. Forberedelse af de to workshops den 13. og 14. februar om
hvordan vi skaber et bedre trafikmiljø i Svendborg
herunder:
Hvordan går det med trafiksikkerheden i Svendborg
Forskellene på de to workshops
Skolevejsprojekter
Projektet Svendborg sætter farten ned
Skoletrafikplaner
Hvad ønsker vi fra borgerne? – Forslag til spørgsmål ved
cafedrøftelser
3. Evt.
 
Fællesmøde for Færdselssikkerhedsrådet, politikere, administrationen
 
Færdselssikkerhedsrådsmøde januar 2013
Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge, 2
7. møde den 28. Januar 2013.
Fællesmøde for Færdselssikkerhedsrådet, politikere, administrationen.
Deltagere:
Arne Ebsen, Byrådet
Formand Flemming Madsen, Svendborg Kommune
Ole Wisbech, Fyns Politi
Mogens Bruun, Fyns Politi
Peter Rosenbeck, Svendborg Erhvervsskole
Kjeld Bussborg Johansen, Direktør for Miljø og Teknik
Jan Yttesborg, Fagchef
Louise Elisabeth Madsen, Social og Sundhed
Klaus Johannessen, Byg, Plan og Erhverv
Elise Hansen, Børn og Unge
Bente Hansen, Miljø og Teknik
Birger Villadsen, Cowi, rådgiver på Trafiksikkerhedsby 2012
Afbud fra
Vakant, Erhvervsområderne i Svendborg
Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium
Kim Vermø, Vognmand
Estrid Heldager, DH-Svendborg
Jørgen Fredeløkke, Ældrerådet
Peter H. Ovesen, DCF
Louise Soele, Fyns Politi
Punkter på dagsordenen:
1. Velkomst
Flemming Madsen bød velkommen til dagens møde, som er en
forberedelse af de to forestående workshops om hvordan vi skaber
”et bedre trafikmiljø i Svendborg” der afholdes den 13. og 14.
februar.
2. Forberedelse af de to workshops
2.1. Hvordan går det med trafiksikkerheden i Svendborg
Uheldsstatistikken for de politirapporterede uheld blev vist. Se
powerpoint. Der har i flere år været en faldende tendens i
uheldstallet og den har fulgt målsætningen for fald i uheld, som
Svendborg Kommune har sat på baggrund af
Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2005. Men
i 2012 er faldet stagneret. Men da det er små tal, så vil der
kunne være udsving. Færdselssikkerhedskommissionen barsler
med nye nationale mål for 2020 med højst 120 dræbte, 1000
lettere til skade og 1000 alvorligt tilskadekomne. For Svendborg
vil det betyde mindre end 21 dræbte og tilskadekomne i 2020.
 
Workshop
 
 
4-2-2013 - Peter Frostholm

Land PDF: 416kb
By PDF: 405kb

Mød Annette Vilhelmsen og Rasmus Peter Henriksen
Åbent-hus
Borgermøder om kultur
Færdelssikkerhed

Alle emner