Borgermøder om kultur
Borgermøderne finder sted i Ollerup, Stenstrup, Gudme, Tåsinge og Svendborg i løbet af februar/marts og er gratis for alle.
  • Mandag den 11.2. kl. 19.00 i Ollerup på Gymnastikhøjskolen i Ollerup
  • Tirsdag den 26.2. kl. 19.00 i Stenstrup på Stenstrup Forsamlingshus
  • Torsdag den 28.2. kl. 19.00 i Gudme på Stokkebækskolen i Gudme
  • Torsdag den 28.2. kl. 19.00 på Tåsinge på Tåsinge Forsamlingshus i Landet
  • Torsdag den 7.3. kl. 19.30 i Svendborg på Svendborg Bibliotek
 
Borgermøder om kultur – særligt for unge
  • Tirsdag den 26.2. kl. 15.30 på Svendborg Gymnasium (Det Boglige Hus)
  • Onsdag den 27.2. på Svendborg Ungdomsskole
 
Mød op og deltag - ingen tilmelding

 

 
Kulturens udvikling i Svendborg de næste 10-15 år sættes nu til debat på borgermøder rundt i kommunen. Afsættet for borgermøderne er fælles, forstået på den måde, at der er nogle konkrete spørgsmål, som hvert lokalområde har mulighed for at drøfte, men under hvilken form det gøres, besluttes af borgerne selv.
 
Det er nemlig sådan, at borgermøderne arrangeres af og afvikles af borgerne selv i tæt samarbejde med kommunen. Det er en spændende proces siger kulturkonsulent Lili Jensen, at det er borgerne selv, der brænder for at få kulturen diskuteret i deres lokalområder. Netop det, at det er borgerne selv, der er aktører og står for form og indhold gør, at de enkelte borgermøder gennemføres forskelligt.
 
De enkelte lokalområder har jo forskellige kulturer, befolkningssammensætning osv og det, at borgerne selv er med til at sætte dagsordenen for, hvordan de bedst får drøftet gode indspark til kulturens udvikling, er en stor styrke. Vi håber, det giver medejerskab til glæde for alle, slutter kulturkonsulent Lili Jensen, der er en af de seks kulturforvaltere, der arbejder med den kommende kulturstrategi.
 
Borgermøderne finder sted i Ollerup, Stenstrup, Gudme, Tåsinge og Svendborg i løbet af februar/marts og er gratis for alle.
 
Herudover arrangeres der borgermøder - særligt henvendt til de unge, der på den måde - på deres præmisser - får mulighed for at give indspark til kulturudviklingen. Disse møder afholdes dels på Svendborg Gymnasium og dels på Svendborg Ungdomsskole, og er ligesom de øvrige borgermøder åbne for alle.
 
Se datoer for de enkelte møder i den lokale avis og på www.svendborg.dk
 
____________________________________________________
 
Yderligere oplysninger: Kulturkonsulent Lili Jensen, 62 23 30 16. 
 
Oversigt over borgermøderne vedlagt.

 

4-2-2013 - Poul Sørensen
Mød Annette Vilhelmsen og Rasmus Peter Henriksen
Åbent-hus
Borgermøder om kultur
Færdelssikkerhed

Alle emner