Hvor havner vi henne?
- refleksioner efter en havnerundfart.

I afvigte uge var størstedelen af økonomiudvalget suppleret med Henrik Nielsen samt en stor del af kommunens ledende embedsmænd på inspirationstur.

Overalt mødte vi engagerede og vidende medarbejdere/politikere, der har haft fingrene dybt nede i omdannelsen af gamle industrihavne til moderne og spændende blandinger af erhverv, kultur og beboelse. Intet kan kopieres i Svendborg, men vi kan sagtens adoptere gode ideer og realisere dem i netop vores ånd. To ting blev nævnt igen under besøgene: det kræver politisk mod og sammenhold at sætte havnen på dagsordenen og det kræver god forberedelse og lang tid at sikre en forsvarlig omdannelse. Der blev fra fleres side også lagt vægt på, at det er vigtigt at lytte til og inddrage kritikerne, så forandringer ikke sker på trods, men i en gensidig respekt.

 
Projektet en maritim byhavn giver en ramme for havnens fremtidige udvikling, men brikkerne skal først formes og lægges over den kommende tid. Det kan man vælge at være en aktiv del af eller i stedet melde sig under protesternes faner. Jeg tror, man får størst indflydelse på den førstnævnte måde.
 
Sønderborgs tidligere baneterræn er nu erstattet af Alsion – et projekt til 2 mia. kr., naturligvis støttet af Danfoss-mæcenerne. Universitet, forskning, kultur og billetsalg under samme tag: eller som det spøgefuldt siges ”det eneste sted, hvor man skal gå på universitetet for at købe billetter!” Studerende fra 50 forskellige nationer og arnested for nye ideer til måske Danfoss. På den sydvestlige Sdr. Havnegade er der erobret små 10 meter mere vejareal i hele vejens længde gennem en spunsvæg – det har givet plads til fortovsrestauranternes udeservering.
 
På Nørre Havnegade er ved at blive etableret nye lejligheder, kontorfaciliteter, der er lejet ud og inden føje år sandsynligvis et nyt hotel, der kan skabe 250 arbejdspladser. Udviklingen skabes især af et selvstændigt havneselskab, der sikrer aktivitet til investorerne. Sønderborg Kommune investerer i kulturhus og kunsthal. Samlet set skulle der gerne investeres 1,5 mia. kr. i området, der er skabt af den internationalt anerkendte amerikanske arkitekt Frank Gehry. Det har givet så meget opmærksomhed, at Bill Clinton sidste år aflagde byen et besøg.
 
Middelfart er måske mere Svendborg-size, men Sønderborg er trods alt kun på størrelse med Svendborg. Middelfarts kulturø er for en stor dels vedkommende finansieret af den lokale sparekasse og Kvickly i et tæt samarbejde med kommunen. Her er bio, restaurant, bibliotek og mødefaciliteter samlet under samme tag. Langs med havnen er der bygget 5 huse med hver 6 lejligheder. Det oprindelige projekt indeholdt samlet 40 lejligheder, men efter dialog med borgerne gik bygherren med til en reduktion, dog uden at begrænse omdannelsen af friarealerne, der fortsat indeholder en lille park, en beachvolleybane og fri offentlig adgang til hele området. Konsulentfirmaet Niras har i samarbejde med de lokale ejendomsmæglere vurderet, at værdien af bygningerne i området/byen er vokset med ½ mia. kr. Den samlede investering 70 mio. kr.
 
Helsingør omdanner i øjeblikket det gamle værft til et fantastisk kulturområde med Kronborg som vartegn. Nyt bibliotek i fabrikshallerne, rustikt og mindeværdigt. Et søfartsmuseum under jorden i den gamle tørdok, kulturhavn m.m. Forventede samlede investeringer 1,2 mia. kr. Kommunen finansierer en tredjedel, resten hentes i stat og hos fonde, der gerne giver en hånd med, når der skal nyskabes. Kommunaldirektør Bjarne Pedersen lagde som andre værter vægt på, at en sådan omdannelse skal ske i tæt dialog med borgerne, men mente også, at selv de skeptiske værftsarbejdere havde taget området til sig og den kommende fase 2 bød ikke på nær de samme indvendinger, som der var, da startskuddet lød.
 
Tirsdagen begyndte med turen over sundet mod Helsingborg, hvor projektleder Kristoffer Nielsson bød på dansk arkitektur, nyt konferencehotel under projektering og nye planstrategier. Her samlede vi bl.a. ideen op, om at udvikle løbende, der bliver kombineret med en såkaldt akupunkturstrategi, hvor mindre områder omdannes som delløsninger i hele processen. 
 
Endelig landede vi i Malmø, mætte af indtryk, men vi fik alligevel endnu en på opleveren. Ikke blot fordi, vi fik lov til at komme til tops – i al fald i Nordens højeste boligblok – ”Turning Torso”, der hæver sig som et nyt vartegn i 180 m højde, en allegori på de tidligere værftskraner, der også her var en fast bestanddel af byens tidligere silhuet. Hele halvøen, hvor byens tidligere stolthed, værftet Kockums, lå, er nu under omdannelse, og der hvor 6000 værftsarbejdere hentede deres løn og en stor del af deres identitet er der nu flere beskæftigede, men samtidig også plads til visionære boligområder og rekreative muligheder.
 
Der er fortsat en mølletårnsproducent i området, men der er også skabt nye arbejdsformer og –pladser. Det absolut mest spændende fandt vi i MEC (www.mediaevolutioncity.se/) – en del af det gamle værft. Her er der på foreningsbasis etableret 450 arbejdspladser indenfor det seneste år. Alle inden for rammerne af medier som lyd, lys, web, spil osv. I 3 etager er der et massivt netværk af mindre virksomheder, der udvikler og skaber nye job og projekter. På stueetagen er der ingen ”faste” arbejdspladser. Der er små arbejdsceller, møderum og tænketanke centreret omkring stedets kantine, hvor man ”løber” på hinanden, deler gode ideer og udvikler nye tanker. Rummene kan lejes på dagsbasis, i timer eller for en projektperiode. Et billede på hvordan fremtidens arbejdsplads måske tegner sig – ikke 8-16 jobs, men dynamiske og fleksible partnerskaber, der suger unge til sig. 
 
Lad mig slutte denne kronik med et lidt fjernt, men måske alligevel tankevækkende eksempel. Da folkeskolen i Ulbølle for 13 år siden blev lukket var mange af landsbyens borgere kede af beslutningen. En lukket skole ville betyde mindre liv og færre arbejdspladser. I dag eksisterer på snart 10 år en efterskole i de gamle bygninger, der er skabt knap 50 arbejdspladser og investeret omkring 25 mio. kr. i området. Der er etableret en ny fløj og sidste år kom en ny idrætshal til verden, som også byen nyder godt af. I den anden ende af landsbyen har V. Skerninge friskole netop etableret en ny energirigtig hal til over 10 mio. kr. – så nu kan landsbyen bryste sig af med en hal’ i begge ender at være en hel succes.
 
Forandring og omdannelse er svære størrelser, men hvis viljen er der, engagementet og dialogen intakte, så kan meget lykkes, som ellers ville være løbet ud i ”vandet”.
 
26-2-2013 - Peter Frostholm
Blog fantasien fri Arne Ebsen blogger om lokalsamfundet og demokratiopfattelsen
Én håndkirurg hjælper næppe
Mødeindkaldelse og materialer til generalforsamlingen
Fra strejke til stress
Tal i tal
Spekulativ budgetlægning?
Læs Arnes blog på Danske Kommuner
Hvor havner vi henne?
10 år med spildt uddannelsespolitik

Alle emner