Liste T i Gudme kommune
Liste T i Gudme Kommune startede i begyndelsen af 70´erne
Niels Manniche fortæller historienDet startede i begyndelsen af 70'erne:

 

 

 

Det startede i begyndelsen af 70'erne:

En del fortrinsvis yngre mennesker var flyttet fra de større byer ud på landet - og det var bogstaveligt talt "på landet" - og bosat sig i gamle bindingsværkshuse - små husmandssteder - og nogle havde dannet kollektiver. Det var et rigtig broget billede - og da langtfra altid noget der huede den oprindelige, lokale befolkning.

 

Vores kommunalbestyrelse i Gudme kommune bestod af 15 medlemmer - 14 mænd og een kvinde: Ellen Hansen fra Vormark mejeri og en af de 8 Venstre-folk (altså automatisk Venstre-flertal) - 1 konservativ - 1 fra Fremskridtspartiet og 5 socialdemokrater (og så sagde nogen endda, at de bedste "socialdemokrater" var et par af Venstre-folkene).

 

Vi - og "vi" var som sagt fortrinsvis et sammenrend af venstreorienterede tilflyttere både med og uden partibog i hhv. SF, DKP og VS, og så nogle enkelte lokale, blandt andre vognmand Valdemar Olsen, som var gammel kommunist - og det var jo dejligt at ha' nogle lokal-kendte, som kunne fortælle os tilflyttere, hvordan tingene var skruet sammen, og hvor skoen trykkede.

 

Og der var nok at tage fat på !

 

Bl.a. var der kun een enkelt børnehave - en selvejende institution i Gudme til 25 børn. Derimod var man velforsynet med skoler og plejehjem. Der var - og er - og skal fortsat være (også efter kommunesammenlægningen) en af hver i hver af de 4 tidligere sognekommuner og deres byer: Gudme, Hesselager, Gudbjerg og Oure/Vejstrup.

 

Men så var der ingen lejeboliger, ud over nogle enkelte gamle, privatejede huse - fortrinsvis tilhørende godserne.

 

Og miljø - ja det bestod af et par mekaniske rensningsanlag med en stor rive, der lige kunne tage det værste, som vi sagde: gamle cykelstel, barnevogne og sån't. Og til affaldet havde vi nogle spredte lossepladser i gamle grus- og mergelgrave. Og et af de store punkter var planerne om at placere et atomkraftværk ved Bøsøre, med dertil hørende 5og 10 km. beskyttelses- og restriktionszoner. Vort krav hertil var, at Gudme kommunes kommunalbestyrelse skulle melde eentydigt fra overfor regeringen (også selvom det var mere lands- og ikke kommunalpolitisk).

 

Altså: børnehaver, almennyttige boliger og miljøet. Der var ligesom noget at gå i gang med ! - og det gjorde vi så !

 

De første møder blev holdt i 1973 op til valget i 1974, hvor vi stillede op, men ikke kom ind med vores ca. 200 stemmer (faktisk manglede vi kun en 30-40 stykker). En del af opstartsmøderne blev iøvrigt holdt hos Hans Flemming "Gokke" Kragh, som en del af jer nok kender, og som dengang boede i Brændeskov.

 

Noget af det første vi fandt ud af var, at vi nok ikke ville komme så langt med at stille op på 3 - hhv VS, SF og DKP- lister. Så som nogen af de første lavede vi det kunststykke, som det vel især i 70'erne måtte siges at være, at formere en fællessocialistisk liste, for der var ingen tvivl om, hvad vi ville med Gudme kommune - og heller ikke om, at vi var socialister - så borgerliste og alternative lister var slet ikke (eller ihvert fald næsten ikke) på tale.

 

Vi holdt den kørende, også med div. indspark og kritiske vurderinger fra sidelinjen overfor den siddende kommunalbestyrelse - og så ved valget i 1978 blev vi valgt ind med mig som repræsentant, og en rigtig velfungerende medlemsskare på ca. 30 medlemmer af listen - heraf godt og vel halvdelen aktive.

 

Organisatorisk var vi bygget op med det vi kaldte en "flad struktur". Det besluttende forum var vores faste månedlige formøde før kommunalbestyrelsesmødet - delt op i vores stillingtagen til punkterne på dagsordenen, og så aktuelle tiltag omkring vores politiske arbejde i lokalområdet - også inspireret og påvirket af udspil fra vores respektive partiers kommunalpolitiske udvalg.

 

Men aldrig (eller også har jeg bare fortrængt det), men jeg mener aldrig, har vi været rigtig uenige om, hvad vi skulle gøre - og aldrig er nogen gået og smækket med døren - og det er immervæk 28 år, jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for Den socialistiske liste - T i Gudme kommune - fra 1978 og indtil kommunesammenlægningen i 2006.

 

Men så har jeg da heldigvis heller ikke siddet alene - kun tror jeg i 3 ud af de 7 perioder. Ellers har jeg været sammen med rigtig gode, spændende og konstruktive partnere, som Erling her, Jens Storm fra Gudme, Margrethe Willumsen fra Oure Skolerne og min datter Anne-Mette som ung nyuddannet lærer og mor. Og så selvfølgelig alle de aktive medlemmer af listen, der har været inde over i årenes løb -med deres uvurderlige gode idéer og inspiration, som i sidste ende er forudsætningen for, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre - og at det også har været både sjovt, spændende og givet resultater.

 

Alt i alt har Liste T's historie i Gudme kommune været et lærestykke i, at vi godt kan samarbejde på venstrefløjen - og endda med konkrete positive politiske resultater, men nok oftest som de, der først har bragt tingene på banen, stillet forslagene, men sjædnere fået dem direkte stemt igennem. Ofte er de imidlertid så dukket op senere, hvor vi så har haft redegjort og argumenteret for dem, og så har de vedtaget dem som deres egne. Eller som den "gamle rotte" i dansk politik, Niels Helveg Petersenforlden sagde i fjernsynet: "Der er ingen grænser for, hvad man kan opnå i politik, hvis man ikke selv absolut vil have æren for det." Hvis vi ser det sådan, så lad mig blot nævne i flæng, hvad vi burde have haft æren for:

- 4 lokale kommunale børneinstitutioner (foruden den oprindelige selvejende) + ganske vist kun 8 vuggestuepladser

som supplement til dagplejen.

- Deponeringspladsen (= losseplads) ved Klintholm (nu endelig efter mange års forslag forsynet med membran og kontrolleret).

- Et par hundrede almennyttige leje- og andelsboliger (som de argumenterede imod med: "Hva' skal vi dog med alle de sociale klienter - det vil jo bare belaste kommunekassen." (citat slut).

- Biologisk rensning af spildevandet)

m.m.m.

 

Jo det har nyttet - og jeg tror også på, at både vores liste fra Gudme kommune og listen fra Egebjerg i vores positive samarbejde - ud over at være garanter for at oplandet ikke bliver glemt i den nye storkommune - kan bidrage med vores erfaringer i opbygningen af lokale strukturer og sikring af den sociale basis, herunder institutionerne, i den nye Svendborg kommune.  

1-3-2013 - Erling Johansen
Mindeord for Vibeke Rindom
Mindeord
Liste T i Gudme kommune
Liste T i Egebjerg blev dannet i 1981

Alle emner