Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Kommunalbestyrelsen reagerer på konflikten

24. april 2013

”Løs kun selv det røde bånd….”

Den øvelse mestrer tilsyneladende hverken KL eller DLF, hverken sammen eller hver for sig. På 4. uge holdes landets børn og unge som gidsler i ingenmandsland. I den kendte julesang synges: ”Når du stram­mer garnet, kvæler du jo barnet.” Børns virketrang kvæles langsomt og bliver erstattet af en for­målsløs venten. Vi har snarere fornemmelsen af et absurd teaterstykke, hvor alle tilsyneladende blot venter på et ”first move”.

Vi anerkender, at konflikten er lovlig varslet og følger arbejdsmarkedets hovedaftale. Vi vedkender os også, at bemyndigelsen til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår er delegeret til KL fra os. Ligeledes ved­kender vi os, at en konflikt også er en udmattelseskamp, men vi har også et stærkt ønske om at bryde det dødvande, som manglende forhandlingsvilje og –evne tilsyneladende hensætter parterne i.

Jo længere tid konflikten fortsætter, des værre bliver det for parterne at finde et godt udgangspunkt for en kommende skolereform. Vi er som politikere optaget af, at vores lærere og ledelse også i fremtiden vil væ­re i stand til at samarbejde konstruktivt og målrettet, så der skabes de bedste forudsætninger for kom­mende generationers læring og uddannelse.

”Skolelederne i Svendborg ønsker at tage ”konflikten af bordet” ved at følge en tredje vej, en vej som kræver begge parters vilje og involvering, og som er helt nødvendig, hvis lærernes arbejdsglæde og mo­tivation skal genrejses, og hvis vi som ledere skal føle arbejdsglæde og motivation for vores arbejde.”

(åbent brev i FAA d. 18. april 2013)

Den opfordring kan vi tilslutte os, derfor sender vi denne henvendelse til vores forhandlingspartner og DLF, så de ligeledes bliver bekendt med indholdet. Vi har ikke behov for flere frustrerede børn og foræl­dre, der i lang tid fremover vil lide af følgerne af denne nu meningsløse konflikt. Vi kan derfor fuldt ud tilslutte os mange forældres frustration og ønske om, at konfliktparterne skrider til handling NU og finder en løsning!

Curt Sørensen (A)

Hanne Klit (A)

Grete Schødts (A)

Bo Hansen (A)

Pia Dam (A)

Gert Rasmussen (A)

Bruno Hansen (F)

Mogens Stampe (F)

Bente Bondebjerg (F)

Jens Munk (O)

Henrik Nielsen (C)

Jeppe Ottosen (V)

Niels Høite Hansen (V)

Ulrik Sand Larsen (V)

Mette Kristensen (V)

Morten S. Pedersen (V)

Lise-Lotte Tilsted (V)

Lars Erik Hornemann (V)

Jesper Ullemose (V)

Birger Jensen (V)

Ulla Larsen (V)

Masoum Moradi (løsgænger)

Arne Ebsen (T)

 

25-4-2013 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner