Arne Ebsen
1. Kandidat:
Arne Ebsen, Ulbølle,
58 år, lærer
Kom.best.medl. 24 år

arne.ebsen@svendborg.dk

4158 5762

FOLKESKOLEN

Uddannelse er væsentligt for hele livet.

Liste T vil arbejde for:

  • Svendborgs image som uddannelseskommune skal fortsat udvikles.
  • Samarbejdet med musikskole, lokale foreninger og fritidslivet udbygges, så der bliver plads til leg og læring.
  • At der skabes stærke udskolingsmiljøer, som sikrer faglighed og social accept.
  • At udvikling og fokusering fortsat sker i et tæt samarbejde med de ansvarlige bestyrelser og forældre.

Folkeskolen er basis for de videregående ungdomsuddannelser, og derfor skal folkeskolen have ressourcer, der gør det muligt for de videregående uddannelser at varetage deres arbejde på et ordentligt grundlag.

ØKONOMI OG RÅDERUM

Vi har efter drastiske besparelser fået stabiliseret økonomien, så vi ikke behøver at frygte for vores egen råderet. I Svendborg er der gennem de sidste 8 år brugt mange kræfter på store anlægsvisioner. En del er realiseret og sikrer bedre vilkår for en række brugere og samtidigt skaber lokale arbejdspladser.

 

Liste T vil derfor:

  • Prioritere den helt nødvendige service og kvalitet i pasning, undervisning, sagsbehandling og pleje højt.
  • Fortsætte udbygning af daginstitutioner, skoler, ældrecentre. Udvikle sikre færdselsveje og styrke klima– og energiindsatsen gennem målrettede investeringer.
  • Arbejde for at udvikle samspillet mellem det kommunale system og borgerne ved at styrke nærdemokratiet og mulighederne for selvforvaltning

Vi mener dog, at kommunerne skal have bedre økonomiske vilkår, så der ikke opstår et misforhold mellem borgernes forventninger og kommunens muligheder for at løse de væsentlige opgaver.

Liste T tror på at jo mere borgerne og brugerne får mulighed for at involvere sig i brugen af resurserne, jo større er muligheden for, at der kan skabes frirum til de økonomiske omprioriteringer, der er uomgængelige.

 

26-9-2013 - Peter Frostholm
Så kan du stemme...
Jacob Lindhardtsen
Niels Manniche
Ole Jørgensen
Anne Albeck
Torben Nielsen
Erling Johansen
Arne Ebsen
Kandidatfotos

Alle emner