Anne Albeck
4. Kandidat:
Anne Albeck, Svendborg,
32 år, lærer
Mdl. af forældrebest. i dagplejen

annealbeck@hotmail.com

tlf. 5174 8625

BØRNENES TRIVSEL

Børn har krav på en hverdag, der er tryg, overskuelig, udfordrende og inspirerendemed plads til at udvikle både de fysiske, sociale og kreative sider. Liste T vil fortsat arbejde for, at der er et dagtilbud i alle lokalområderne. Den lokale tilknytning og institutionernes egenart skal være i højsædet også selvom børnehaven eller vuggestuen er en del af en større enhed.

Svendborg kommune skal gennem politikker videregive ansvar og vise tillid til det pædagogiske personale, så de i samarbejde med forældrene kan udfylde rammerne.

  • Vi skal sikre, at det er børnene og personalets trivsel, der er i centrum.
  • Liste T vil fjerne unødvendigt bureaukrati og kontrol i dagtilbuddene.
26-9-2013 - Peter Frostholm
Så kan du stemme...
Jacob Lindhardtsen
Niels Manniche
Ole Jørgensen
Anne Albeck
Torben Nielsen
Erling Johansen
Arne Ebsen
Kandidatfotos

Alle emner