Vælgermøde i SIS

Tak for tilsagnet om at deltage ved Svendborg Idræts Samvirkes vælgermøde mandag, den 11. november kl. 19.00 i Borgerforeningen Som tidligere nævnt vil aftenens debat handle om fremtidens vilkår for idrætsforeningerne i Svendborg Kommune. Der vil særligt blive rettet fokus på Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse om rammer og vilkår for idrætsforeningerne i Danmark. Hvert parti får 2 min. til indledning. Der er mulighed for at medbringe valgmateriale, som kan opsættes i Cafeen, men ikke i Guldsalen. På gensyn! Med venlig hilsen Peter Bang Formand Svendborg Idræts Samvirke

10-11-2013 - Arne Ebsen
Følg os på facebook
valgvideo
Idræt i udskolingen
Valgprogram for Liste T
Valgteknisk samarbejde
Liste Ts valgpjece
Liste Ts program
Valg til folketinget - tilforordnede til valgstederne?
Valgundersøgelse
Manglende læserbreve??
Absolut sidste udkald
Vælgermøde i Ulbølle
Fuld damp på kedlerne

Valgpjece og annonce
Vælgermøde LO/FOA
Vælgermøde i DRFyn og TV2Fyn
Vælgermøde i SIS
Revideret valgkalender
Giv en hånd med
Valgprogram
Ny hjemmeside

Alle emner