Vælgermøde i Ulbølle

Så var der for første gang i mange år vælgermøde i Ulbølle forsamlingshus. 9 valgkampe har jeg nu været med i og endnu aldrig oplevet det, så det var rigtig fint. Godt fremmøde og god stemning, trods den kedelige sag om solcellerne. Den fyldte hele første del af mødet, men gav også anledning til mange overvejelser om, hvordan vi som politikere undgår at der kan ske noget lignende igen.

Vores forvaltnig administrer på baggrund af en beslutning i udvalget for teknik og miljø, men der er tilsyneladende ingen, der har været opmærksom på de konflikter, der er i forhold til både den eksisterende lokalplan og hvordan vi i kommunalbestyrelsen forholder os til placeringen af solcelleanlæg.

Det er godt, at vi fik en grundig belysning af sagen og fint at vi nu er inviteret til kaffe og en fortsat snak om forholdene på Grønnegade. Skal tilliden til det politiske system bevares (genskabes?), så er vi nødt til at være fokuserede på den nære dialog, ellers får vi skabt for megen modvilje.

Tak til bestyrelse og fhv. værtspar for god mad og en givtig aften.

Arne Ebsen

15-11-2013 - Arne Ebsen
Følg os på facebook
valgvideo
Idræt i udskolingen
Valgprogram for Liste T
Valgteknisk samarbejde
Liste Ts valgpjece
Liste Ts program
Valg til folketinget - tilforordnede til valgstederne?
Valgundersøgelse
Manglende læserbreve??
Absolut sidste udkald
Vælgermøde i Ulbølle
Fuld damp på kedlerne

Valgpjece og annonce
Vælgermøde LO/FOA
Vælgermøde i DRFyn og TV2Fyn
Vælgermøde i SIS
Revideret valgkalender
Giv en hånd med
Valgprogram
Ny hjemmeside

Alle emner