Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
På det næste møde i socialudvalget skal vore kolleger drøfte, efter hvilke retningslinjer vores medarbejdere skal betale for deres måltider i forbindelse med deres arbejde.
 
I den netop overståede valgkamp har der været debat om kantinens funktion og rimelighed i forhold til vores ansatte set i lyset af prisstigningerne på de ældres mad.
 
Jeg mener, det kunne være rimeligt at få en samlet vurdering af, hvordan vi sikrer ensartede vilkår for ansatte i Svendborg Kommune. Det handler om:
 
1. Betrages måltidet som værende en del af det arbejdet og i givet fald til hvilken takst afregnes der så?
2. Hvilke aftaler er der indgået med de faglige organisationer i forhold til spisning med beboere/elever/børn der er anbragt etc.
3. Er muligheden for at få mad et personalegode, hvor egenbetalingen dækker den del af udgifterne, der medgår til råvarer og tilberedning?
4. Efter hvilke retningslinjer kan medarbejdere i eksterne institutioner bruge kantinen til bespisning?
5. Hvilken grundudgift vil der være i vores kantine, hvis der fortsat skal opretholdes en service i forbindelse med møder og repræsentative formål?
6. Hvilke uddannelsesmæssige og sociale forhold tilgodeser driften af vores kantine?
 
Jeg mener, det må være det personaleansvarlige udvalg, der forholder sig til de principielle spørgsmål, gerne efter at området har været drøftet i hoved MED. Så det må efter min opfattelse gå forud for, at vi begynder at beslutte løsninger i de enkelte fagudvalg.
 
Venlig hilsen
Arne Ebsen 
25-11-2013 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner