Valg af ny borgmester
Dagens indlæg i spørgsmålet om borgmesterposten:
 
Det er blevet ind under jul og tid til hyggeligt samvær med knas og gaver. Når vi om lidt pakker op og ser, hvad vi hver især har fået, vil det være åbenlyst, at nogle har fået rigeligt, mens andre har fået en fint indpakket lang næse.
 
Undres må man allenfals, når jeg tænker tilbage på det for­handlingsforløb, der fulgte efter valget d. 19. novem­ber. I næsten et døgn blev der forhandlet med toppen af Venstre, gruppeformand, formand og tidligere formand i en god og fremadskridende proces – sådan oplevede Lis­te T i al fald forløbet. Da de sidste søm skulle slås i afta­len, var det derfor med nogen forbavselse, at vi kunne høre Lars Erik Hornemann konstatere, at han følte sig presset af sit bagland til at finde en anden løsning. Vi troede såmænd, måske lidt naivt, at vi havde forhandlet med de toneangivende repræsentanter fra partiet. Tør vi tro på en borgmesterkandidat, der sammen med sine or­ga­nisatoriske topfolk ikke kan indgå en forpligtende af­tale, men lader sig dirigere af et såkaldt bagland?
 
Igennem hele valgkampen har vi måttet lytte til, hvordan Lokallisten og de Radikale har plæderet for, at der skulle være en bred konstituering, nu er det vel på sin plads re­to­risk at spørge begge i dag: Er det godt nok, at de så­kaldte 15-14 afstemninger, som I har argumenteret mod bliver afløst af en ensidig 17-12 konstellation, som jo ikke en gang vil være konsistent gennem hele perioden? – og hvad laver i det hele taget de radikale i den sam­men­­hæng– var det et samarbejde med det yderste højre, at deres vælgere ønskede?
 
Vi troede, at det Radikale Venstre var optaget af at ud­vik­le Svend­borg Kommune. Det forekommer at blive en vanskelig opgave i en koalition, det består at eks-radikal, der for­lod partiet i skuffelse over at være blevet vraget og af et latent modsætningsforhold mellem en eks-kon­servativ og hans ærkerival. En koalition der skal holdes sammen af et Dansk Folkeparti, der i hele valgkampen har haft travlt med at fortælle, hvad de ikke vil, men som kun sjældent er nået til at fortælle, hvad der er deres politiske mål. Ganske symptomatisk er DFs aftryk på konstitue­rings­aftalen ikke det papir værd, det er skrevet under på. Så nu kan Jens Munk i stedet hygge sig med et par gode ben i udkan­ten af kommunens aktiviteter.
 
Hvordan vil Svendborg overhovedet kunne udvikle sig, når der ikke foreligger en fælles vilje til at skabe resulta­ter? Det er vel den største bekymring, vi som borgere og politikere i Svendborg Kommune kan nære.
 
Får Lars Erik Hornemann held til at sikre sig og sine en ganske markant magtposition på bekostning af Dansk Folkeparti, ja så vil vi ende i den barokke situation, at valgets egentlige taber LEH kan vende tilbage til den borgmesterpost, vælgerne har dømt ham ude fra. Den mand, der alene er ansvarlige for Venstres tilbage­gang! Liste T vil ikke stiltiende se til, at en borgmester­kandidat skulle få sin post uden kamp. Vi vil da også foregribe begivenhedernes gang og foreslå, at vi fritager Lars Erik Hornemann for det ubehag, han nu har kastet sig ud i og i stedet vælger den konservative Henrik Niel­sen som borgmester. Han har gennem hele valgkampen kæmpet for den post og sågar i bred enighed med valgets egentlige sejrherre Jens Munk på det bestemteste afvist, at Lars Erik Hornemann blev borgmester med deres stemmer. Derfor vil jeg gerne stille forslag om, at vi gi­ver Henrik Nielsen muligheden for at vise sine forhand­lingsevner og giver ham lejlighed til at dokumentere sin vilje til at sikre brede løsninger. Jeg vil så samtidig gerne bede om en skriftlig afstemning.
 
Arne Ebsen, d. 10. december 2013
 
10-12-2013 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner