Valgundersøgelse

En 3. årgangsklasse fra gymnasiet har i forbindele med valget lavet en grundig undersøgelse af resultatet. Det er spændende læsning. Jeg har kvitteret for modtagelsen med et par kommentarer - håber I tager jer tid til at se med.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle
- tak for indsatsen i det forløbne og så ses økogruppen igen d. 20. januar - nærmere følger på denne kanal.

Arne

14-12-2013 - Arne Ebsen

Rapport .docx: 620kb

Følg os på facebook
valgvideo
Idræt i udskolingen
Valgprogram for Liste T
Valgteknisk samarbejde
Liste Ts valgpjece
Liste Ts program
Valg til folketinget - tilforordnede til valgstederne?
Valgundersøgelse
Manglende læserbreve??
Absolut sidste udkald
Vælgermøde i Ulbølle
Fuld damp på kedlerne

Valgpjece og annonce
Vælgermøde LO/FOA
Vælgermøde i DRFyn og TV2Fyn
Vælgermøde i SIS
Revideret valgkalender
Giv en hånd med
Valgprogram
Ny hjemmeside

Alle emner