Vrøvl Mylenberg
Jeg er lodret uenig med dig! Din præmis er forkert. Kommunalbestyrelsen lukkede ikke døren for pressen, da sagen om Torvets skulle drøftes - en usikker borgmester havde på trods af advarsler fra flere medlemmer valgt at signalere en falsk åbenhed. Lars E. Hornemann kunne ikke være sikker på, at KB ville godkende, at sagen blev diskuteret for åbne døre.
 
Kyndige folk advarede mod at fortsætte den unuancerede jagt på embedsmænd, som avisen kraftigt bidrager til: "..hentet sager op fra dybet i det kommunale rædselskabinet" (forsiden 2801) - ikke alene er det smagløst, det er også talentløst!
 
Styrelsesloven forudsætter, at der er enighed, hvis der skal sættes sager på dagsordenen. Sager som ikke er udsendt til medlemmerne i rette tid kan altså ikke forventes behandlet. Nu kan det diskuteres, om det er en sag, vi behandles eller det blot er en orientering, med den tone avisen anlægger, kunne det måske nemt udvikle sig til en sag! - vi har blot ingen muligheder for at realitetsbehandle en orienteringssag.
 
Økonomiudvalget vedtog vores personalepolitik: der er enighed om, at det ikke tjener noget formål at arbejde med en nul-fejls-kultur. Vi ønsker et personale, der har mod til at træffe beslutninger, viser initiativ og virkelyst og er parat til at prøve nye veje. Den kultur fremmer vi ikke, hvis embedsmænd skal iklæde sig sæk og aske og efterfølgende gå bodsgang i fuld offentlighed.
 
Avisen har som andre medier fået sagsakter, udtalelser fra politikere og embedsmænd, pressemøde med en redelig fremstilling af sagen og rig lejlighed til at spørge ind til materialet.
 
2-2-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner