Vær realistisk!
Mandag var 100 borgere mødt frem til borgermøde om ansøgningen om et solcelleanlæg i Ulbølle. Det var ikke nogen nem opgave for hverken embedsfolk eller ansøger at få forståelse for ansøgningen. Mange gav udtryk for, at det var nok med den 1 ha, der allerede er ”tilplantet” med celler.
 
Blandt argumenterne hørte jeg bl.a.:
 
  • Det vil påvirke landskabet i væsentlig grad, overgangen fra bygningerne til det åbne land vil blive skæmmet.
  • Vi har ikke behov for anlæg, der ikke har tilknytning til land-, skovbrug eller fiskeri.
  • Det vil komme i karambolage med kystnærhedszonen.
  • Hullet i loven kommer kun bynære landmænd til gode.
  • Den oprindelige ide, om enkeltstående anlæg på op til 1 ha, bliver omgået ved at dele ansøgningen op i mindre stykker.
 
Så uanset sympati for ”grøn energi” er det svært at finde holdbare argumenter for at støtte udarbejdelsen af en lokalplan, der gør det muligt at give plads til yderligere 3 ha. Det forekommer som spild af tid at bruge kræfter i forvaltningen på et lokalplanarbejde, der har så lidt opbakning.
 
Så mit råd til politikerne: Brug krudtet på andre opgaver.
 
Det var i øvrigt bemærkelsesværdigt så få politikere, der havde fundet vej til Ulbølle – formanden for fagudvalget, Henrik Nielsen var til stede. Hverken han eller formanden MKT, Birger Jensen formåede dog på noget tidspunkt at klarlægge, hvor det politiske ansvar er i den her sag. Hvor var de 2 næstformænd Finn Olsen (L) og Jens Munk (DF), der har ansvaret for det aktive medborgerskab – får de kun deres hyre for at krybe i flyverskjul?
 
Venlig hilsen
Arne Ebsen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T 
2-2-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner