Æblet kan falde for langt fra stammen
FTF for dagplejerne, Anette Fink er kritisk overfor forslaget om at udvide servicen i område Egebjerg ved at etablere en vuggestuegruppe i fx Filippahuset. Det er helt legitimt. Anette varetager dagplejernes interesser. Jeg anerkender også, at fordelingen mellem dagplejere og daginstitutioner ændres, men der er tidligere vedtaget et politisk ønske, om at give lige vilkår for forældre og børn i hele kommunen. Mit forslag er blot en fremrykning af dette initiativ.
 
Forældre efterspørger muligheden for vuggestueplads. Bl.a. derfor fik det private dagpasningstilbud så godt fat i en række forældre. Vi mener i Liste T, at det er afgørende, at vi har lige vilkår mellem private og offentlige tilbud. Dagplejen har kortere åbningstid end daginstitutionerne, hvilket for en række forældre med lang transporttid kan være en afgørende faktor i valget af pasningsmulighed. Jeg kender dagplejerne i området og ved, der bliver lavet et godt stykke arbejde, så der ligger ikke nogen kritik af deres arbejde bag forslaget.
 
En gruppe forældre skriver i deres argumentation for at bevare Filippahuset (redigeret): "En lukning af Filippahuset kan betyde, at børnene fra august 2014 skal til Ollerup Børnehus”. Det er for Liste T ikke lig med at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne, at forældre skal køre langt for at få børnepasning. Tværtimod kan det være med til at fastholde et lavt børnetal pga. svigtende tilflytning.
 
Der er et reelt behov for samlet at drøfte børnepasningssituationen i kommunens vestlige hjørne. Det er den debat, jeg gerne vil bidrage til, inden beslutninger træffes.
 
Venlig hilsen
Arne Ebsen
Liste T
2-2-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner