Trapperne vaskes oppefra!
Tak spids, tænkte jeg, da jeg læste velkomsthilsnen fra den debuterende næstformand i børn og ungeudvalget. Der er lagt i kakkelovnen til folkeskolen. Ved nærlæsningen bliver det dog tydeligt, at det blot er en række udsagn, der er taget ud fra forskellige skrifter, såsom PISA-undersøgelsen og aftaleteksten om folkeskolen krydret med et par almene fordomme om folkeskolens arbejde.
 
Der har i de forløbne fire år været arbejdet tæt og konstruktivt med folkeskolens forældrebestyrelsen og ledelsen gennem kvartårlige dialogmøder, der er indført en lokal skolerigsdag og i løbet af efteråret har der været såvel en folkeskolekaravane som et udviklingsarbejde i gang om den kommende reform. Den lokale lærerkreds har været inddraget i reformarbejdet og kort før jul blev der holdt møde om et fælles grundlag for lærernes arbejdstid.
 
Svendborg Kommunes folkeskoler er ved at finde deres egne ben efter en strukturændring, der naturligvis ikke blev modtaget med udelt begejstring. Det var en spareøvelse, hvor det gjaldt om at finde reduktioner på ca. 20 mio. kr. Det blev løst gennem skolesammenlægninger i stedet for at lave en generel besparelse på alle skolers drift. Trods de svære vilkår er det lykkedes at indføre idrætsskole på samtlige folkeskoler og en ændret organisation i indskolingen, så helhedsskolen fungerer i Svendborg. Tiltag der på mange måder også præger den kommende reform af folkeskolen.
 
Læser man kvalitetsrapporten for folkeskolerne er der belæg for at konstatere, at skolernes bestyrelser ser positivt på både indhold og resultater af arbejdet i folkeskolen og samarbejdet med det ansvarlige udvalg. Det tror jeg, vi gør klogt i at fastholde og udvikle på! Det sker dog næppe, hvis den kommende næstformand vil fare frem med bål og brand, så overvej nu grundigt, hvilke skridt, der fremmer samarbejdet.
 
Med venlig hilsen
Arne Ebsen
Liste T 
2-2-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner