Spekulativ budgetlægning?

Det årlige økonomiske topmøde åbnede traditionelt med en kort debat mellem KL's formand, Erik Nielsen og finansminister Bjarne Corydon, der med vanlig underspillet humor, lykønskede med nyvalget og konstaterede, at det måtte være rart at være valgt for fire år!

Ganske utraditionelt inddrog begge et enkelt parti i debatten om finanslovens tilblivelse. Det var naturligvis Enhedslistens ultimative krav om en minimumsstandard, der fyldte i debatten. Erik Nielsen roste regeringen for at stå fast på afvisningen af detailreguleringen og slog i øvrigt syv kors for sig, når det drejer sig om tiltagende central styring via finansloven.

Bjarne Corydon slog på sin side fast, at det kunne være formålstjenligt, at regering/folketing kunne fastlægge områder, som de gerne så fremmet, gerne gennem puljer, der kunne regulere kommunernes indsats.

I videste perspektiv åbner begge løsninger for interessante perspektiver: får Enhedslisten magt, som de har agt kan en marginal gruppe i folketinget gennem målrettede krav til finansloven fremme en central styring af kommunernes udvikling uafhængig af de lokale forhold. Får BC opbakning til sine synspunkter kan vi i værste fald tænke, at kommunerne begynder at spekulere i, måske i kraft af gode forbindelser/påvirknings"agenter", hvilke områder, der kan blive tale om at give et løft ved en kommende finanslov. Som kommunalpolitiker kunne man jo fristes til at sænke servicen på udvalgte områder for at stå godt ved en eventuel ansøgning om særtilskud/puljeordninger.

Over middag gav Peter Birch Sørensen så et kort sammendrag af den første delrapport fra produktivkommissionen, her peges på en række andre løsningsmuligheder, når kommunerne skal øge effektiviteten: væk med de mange og for rigide regelsæt, befri kommunerne for detailregulering af arbejdsprocesser og en systematisk løbende afskaffelse af overflødige regler.

Gode, solide og veldokumenterede tiltag, der i stedet for at afvikle det kommunale selvstyre vil fremme lysten til aktivt at tage del i det lokale demokrati, og måske også øge antallet af velkvalificerede ansøgere, når "jobcentret" om fire år igen slår dørene op for håbefulde kandidater ved det næste kommunalvalg.

God arbejdslyst til de mange, der igen har stillet tid og arbejdskraft til rådighed i den evige dyst mellem central og decentral styring af vort land.

Venlig hilsen
Arne Ebsen 

2-2-2014 - Arne Ebsen
Blog fantasien fri Arne Ebsen blogger om lokalsamfundet og demokratiopfattelsen
Én håndkirurg hjælper næppe
Mødeindkaldelse og materialer til generalforsamlingen
Fra strejke til stress
Tal i tal
Spekulativ budgetlægning?
Læs Arnes blog på Danske Kommuner
Hvor havner vi henne?
10 år med spildt uddannelsespolitik

Alle emner