Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn

David Bernicken gør status over mødet i kommunalbestyrelsen. Grundlæggende er jeg meget enig i hans konklusion, men jeg vil alligevel godt kommentere den del, der omhandler havneplanen.

D. 06.02 indstiller et flertal (V+C+A+F+L – 6 medlemmer) på et møde i Erhvers-, beskæftigelses- og kulturudvalget den foreliggende plan til godkendelse – et mindretal O (2 medlemmer) peger på en anden løsning og et andet mindretal Ø (1 medlem) peger på en tredje model. Altså er der, det vi almindeligvis kalder et kvalificeret flertal, for planen.

D. 11.02 behandles sagen i økonomiudvalget, her har planen efter mindre end uge åbenbart skiftet afgørende karakter, for nu vil et flertal (V+C+L+O+I) pludselig ikke længere bakke planen op.

D. 21.02 sender flertallet fra ØK en indstilling til KB, det gør, at A, F og T fremsætter et ændringsforslag, der fastholder det oprindelige flertals indstilling fra EBK.

D. 25.02 behandler KB forslaget – her indleder borgmesteren med at konstatere, at det fremsendte forslag fra flertalsgruppen skal ændres – en ændring flertalsgruppen ikke har ulejliget sig til at informere mindretallet om.

Mødet suspenderes, da flertallet nu gerne vil indgå realitetsforhandlinger med Ø om deres forslag. Efter en pause når 21 medlemmer nu frem til, at de er enige om et helt 4. forslag. Mens mindretallet bestående af A, F og T sådan set blot fastholdt det oprindelige forslag.

Efter mere end 1½ års arbejde skal vi i 11. time altså opleve, at V+C+L skifter holdning et utal af gange og ender med at stemme sammen med mindretallene fra EBK-udvalget. De kunne jo sådan set blot have truffet den beslutning, da sagen blev behandlet i udvalget, så havde vi været meget rod foruden.

Det er muligt, at sagen for David B. ser sådan ud fra Ollerup, men fra Ulbølle ser det altså mere ud til, at den borgerlige gruppe sejler rundt i havnebassinet uden kompas og kaptajn.

Venlig hilsen
Arne Ebsen
Liste T

4-3-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner