Tal i tal
Tallene ligger tommetykt på bordet, da vi torsdag morgen tjekker ind til det årlige topmøde. "Danmark i forandring" hedder publikationen, den dækker over den ubønhørlige kendsgerning, at Danmark i lighed med andre lande i den industrialiserede verden trækkes skæv! Det gælder alderssamensætningen, uddannelsesniveauet, indkomsten, jobmuligheder osv. I og for sig ikke noget nyt billede, når vi tænker på de senere års debat om "den rådne banan". Men nu ligger rapporten så på bordet og skriger på handling. Tør folketinget og regeringen se virkeligheden i øjnene og handle derefter eller vil landspolitikerne blot lukke af for også nedenstående fakta: Der er en række faktorer, der bør kalde på skærpet opmærksomhed: andelen af private arbejdspladser er generelt højere uden for vækstområderne og godt nok er uddannelsesniveauet højere i byområderne, men kigger vi på, hvor de veluddannede har deres oprindelse er billedet pludselig et helt andet, så er kortet næsten vendt på hovedet: De kvikke unge har deres opvækst i landets vandkantskommuner og har en solid ballast med herfra, der bl.a. sikrer, at de gennemfører deres uddannelse. Et lignende mønster kan genfindes på fx idrætsområdet, hvor rigtig mange af landets talenter rekrutteres fra små lokale idrætsforeninger. Vi kan altså selv være med til at forstærke de dårlige forudsætninger for landets fremtid ved at stimulere tilflytningen til byområderne, den debat er ikke med i rapporten, men derfor er den jo ikke mindre væsentlig. Skridtet videre, som heller ikke er omtalt i publikationen er, at godt nok er andelen af udsatte børn og unge - og udgifterne dertil, relativt højere uden for vækstområderne, men der er ingen opgørelse af, hvor de familier oprindeligt kommer fra - det kunne være en overvejelse værd, om vi med den stigende urbanisering selv bidrager til at forværre ubalancen i det danske samfund.
20-3-2014 - Arne Ebsen
Blog fantasien fri Arne Ebsen blogger om lokalsamfundet og demokratiopfattelsen
Én håndkirurg hjælper næppe
Mødeindkaldelse og materialer til generalforsamlingen
Fra strejke til stress
Tal i tal
Spekulativ budgetlægning?
Læs Arnes blog på Danske Kommuner
Hvor havner vi henne?
10 år med spildt uddannelsespolitik

Alle emner