Valgtilforordnet til EU-valg søges
Vil du være valgstyrer d. 25. maj, så giv lyd fra dig inden d. 07. april, så skal jeg sikre, at du kommer i betragtning ved fordelingen af poster. Læs mere om fordeling efterfølgende.
Venligst
Arne E

Valgstyrerformænd og tilforordnede til valgdagen

Der afholdes EU-valg den 25. maj 2014 endvidere forventes det at der skal afholdes folkeafstemning vedr. patentdomstol, samme dag.

Der er tale om to valg, derfor skal der bruges ekstra tilforordnede.

I anmodes om at indsende navne, adresser og cpr.nr. på de valgstyrerformænd og tilforordnede som jeres liste tilkommer på vedlagte oversigt.

Hvis I har mailadresser vil vi gerne have dem, men det er ikke noget I skal ud og lede efter.

Anvend venligst skemaet, der er tre typer roller, valglistefører, øvrige tilforordnede samt en valgstyrerformand. Opgaverne som valglistefører og øvrige tilforordnede er vejledende og kan ændres af valgstyrerformanden på afstemningsstedet.

Valgstyrerformanden skal påregne, at vedkommende lørdag den 24. maj 2014 om formiddagen, skal være behjælpelig med at opgøre brevstemmer på Svendborg Rådhus.

Skemaet fra sidste valg er vedlagt til jeres orientering.

I vedlagte skema, er anført de personer, der sad som valgstyrerformænd ved sidste valg til jeres orientering, såfremt I forsat har formandsposten.

Såfremt en anden skal sættes på som valgstyrerformand bedes dette tilrettet.

Til det kommende valg har vi været nød til at flytte nogle afstemningssteder og har til dette valg slået to afstemningssteder sammen, idet vi ikke har kunnet være i de lokaler vi normalt bruger, på grund af andre arrangementer og ombygning.

Det betyder at der i alt er 18 valgsteder, 10 af dem er digitale.

Fordelingen er således:

Digitale valgsteder:Byen, Østre, Nordre, Vester Skerninge, Bregninge, Egense, Skårup, Thurø, Tved, Stenstrup

Manuelle valgsteder:Hesselager, Oure, Kirkeby, Ollerup, Bjerreby/Landet, Drejø, Gudme, Gudbjerg

Fordelingen betyder at hver liste/parti skal udpege:

A

48

B

8

C

24

F

8

I

8

O

40

T

8

V

48

Ø

31

L

8

I alt

231

 

Såfremt I har mulighed for det, vil vi også gerne have reserver, da det ofte viser sig nødvendigt.

Hvis I ikke har mulighed for at udfylde de tildelte pladser, bedes dette oplyst hertil snarest, så vi evt. kan få andre lister/partier til at udfylde pladserne.

I skal være opmærksomme på, at det er vigtigt at personerne kan holde til at være i gang fra ca. 8.15 til kl. 22 om aftenen.

Vi vil gerne have oplyst hvem I vælger til valgstyreformænd senest den 9. april. 2014.

Der udbetales diæter for dagen.

Afstemning i hjemmet og på plejehjem:

Der skal herudover udpeges tilfordnede vælgere til at tage imod brevstemmer i hjemmet og på plejecentrene. Det må gerne være de samme som er tilforordnede på valgdagen, men kan også være andre personer, de må dog ikke selv opstille til valget.
De skal stå til rådighed for denne opgave tirsdag den 20. maj 2014 i tidsrummet 8.15 til ca. kl. 16.00.

Denne dag er der ingen forplejning, men der udbetales kørselsgodtgørelse og diæter.

Der er behov for 12 tilforordnede, samt 5 i reserve.

Fordeling:

A

3

Reserve 1

C

1

Reserve 1

F

1

 

O

2

Reserve 1

T

1

 

V

3

Reserve 1

Ø

1

Reserve 1

 

31-3-2014 - Arne Ebsen
Valgtilforordnet til EU-valg søges
Sådan skriver du på hjemmesiden
Den nye hjemmeside er nu klar

Alle emner