Mindeord
Sv. Aage Albeck er død og bisættes i dag. I den anledning har jeg sendt mindeord på listens vegne til FAA og vi deltager med en bårebuket ved bisættelsen. Jeg forventer, at mindeomtalen vil være i fredagens avis.

Natten til søndag sov Sv. Aage Albeck stille ind i døden. Efter i 10 år have kæmpet mod den kræftsygdom, som ramte ham i hans bedste alder kunne kroppen vel ikke mere. Jeg lærte Svend Aage at kende i midten af 80’erne, da han blev medlem af Liste T. Her gjorde han god fyldest i lang årrække. Han deltog flittigt i debatten, var en skarp iagttager af, hvordan livet formede sig for almindelige mennesker og for børn med særlige forudsætninger.

Svend Aage var smed og stolt af det. Han arbejdede til det sidste på Damas i V. Aaby, hvor han i en årrække også fungerede som tillidsmand og bestyrelsesmedlem for medarbejderne. Altid parat til at tage en tørn for andre – det var i alle henseender Svend Aages varemærke. Han var ved flere valg opstillet som kandidat for Liste T, en arbejder med lokale rødder og så tilmed tillidsmand, det pyntede altid på en liste, der ellers ofte bestod af offentligt ansatte.

Sv. Aage var en praktisk mand, så derfor gjorde han altid god fyldest, når der blev holdt 1.maj-fester i Ulbølle. Han var gerne den, der hjalp til teltet stod på pladsen, ølanlægget var monteret og borde og stole sat på plads. Aldrig svigtede han en aftale, aldrig beklagede han sig over at skulle tage en tørn. Det giver derfor god mening, at når Sv. Aage skulle herfra, ja så skal han også bisættes en 1. maj.

I en årrække havde Connie og Sv. Aage plejebørn, der fandt et åbent og venligt hjem og et sikkert holdested i tilværelsen, også i den sammenhæng var Sv. Aage en man kunne stole ubetinget på. Loyal og med et stort hjerte for de mange, der ikke kom så godt fra start i tilværelsen.

Udover det politiske samvirke havde Sv. Aage og jeg en fælles passion for den lokale fodboldklub. Her kom Sv. Aage gerne og var i en 10-årige periode ansvarlig for afviklingen af fodboldskolen, gerne i et tæt samarbejde med Connie og de 2 børn i familien, Anne og Peter.

Et altid åbent hjem, en øl over køkkenbordet og så en snak om den politiske situation og fodbolden – sådan skal vi så ikke længere møde Sv. Aage, men han vil blive husket for det forbilledlige arbejde, han udførte på mange fronter, aldrig for egen vindings skyld, men gerne for at glæde andre.

Connie, børn og børnebørn har mistet en ærlig kæmper, en retskaffen mand – for dem er tabet størst, men Sv. Aages tiltagende svækkelse de senere år, gør det måske lidt nemmere at bære.

Vi andre har mistet en god kammerat, en hædersmand i ordets egentlige betydning.

Æret være Svend Aage Albecks minde.

På vegne af Liste T

Arne Ebsen

Kommunalbestyrelsesmedlem

1-5-2014 - Arne Ebsen
Mindeord for Vibeke Rindom
Mindeord
Liste T i Gudme kommune
Liste T i Egebjerg blev dannet i 1981

Alle emner