Budgetaftale
PRESSEMEDDELELSE FRA SOCIALDEMOKRATERNE, SF OG LISTE T I SVENDBORG:
Socialdemokraterne, SF og Liste T ønsker at fastholde den økonomiske politik, der i løbet af de seneste 4 år har sikret en stabil udvikling i Svendborg Kommunes økonomi:
 
  • Fastholdelse af de økonomiske nøgletal – budgetoverskud på 100 mio. kr. og en kassebe­holdning på mellem 80-100 mio. kr. samt plads til anlægsinvesteringer på min. 100 mio.
  • Uændret skatteopkrævning
  • En effektiviseringspulje på 0,35%
 
”Vi ønsker ikke at spille hasard med kommunens økonomi ved at love ufinansierede skattelet­tel­ser,” konstaterer Bruno Hansen (SF) og bakker dermed op bag Bo Hansens udtalelser i FAA d. 03. september.
 
Også Arne Ebsen (T) støtter Socialdemokraternes krav, der skal give den fornødne tryghed for borgere og ansatte.
 
De 3 grupper har ved dagens møde givet hinanden håndslag på at forhandle en fælles løsning på kommunens budgetudfordringer hjem, men alene på baggrund af de 3 nævnte krav.
 
”Det har været grundpiller i den genopretningspolitik, der har sikret Svendborg mod pludselige og hårde sparekrav,” siger Bo Hansen (A) og fortsætter: ”Vi har i et stabilt samarbejde med de øvrige parti­er og lister i kommunalbestyrelsen formået at samle 28 ud af kommunalbestyrelsens medlem­mer bag de senere års budgetforlig, den linje vil vi gerne være med til at fortsætte.”
 
”Vi kan se, hvordan vores nabokommuner kæmper med voldsomme udfordringer,” supplerer Arne Ebsen. ”Den situation ønsker vi ikke, at Svendborg skal havne i, så nu gælder det om at stå fast i forhold til urealistiske ønskesedler, uanset om det handler om ufinansierede forøgelser af budgettet eller skattelettelser.”
 
De 3 grupper møder op til de kommende forhandlinger med ønsket om at de kommende års an­lægsbudget skal sikre de nødvendige udbygninger og renoveringer på skoleområdet og ”lukke de huller” som initiativerne i byen har skabt. ”Vi føler os forpligtede overfor de projekter, der er sat i søen i vores regeringsperiode,” siger Bruno Hansen og støttes af Bo Hansen: ”Vi vil også gerne sikre de værdier, som er fundamentet for den stabile økonomiske udvikling, dvs. offentlige bygnin­ger og havnens fremtid.”
 
”Endelig vil vi fortsætte arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats på børne- og ungeom­rådet,” fortæller Arne Ebsen. ”Vi har i modsætning til en lang række kommuner formået at stabili­sere udgifterne gennem målrettede initiativer.”​
4-9-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner