Arbejdsplan for foråret 2015
Foran hotel Svendborg ved lørdagens arrangement. Fra højre: Jesper Vognsgård, Ollerup Efterskole, Troels Mylenberg, FAA, organist Poul Balslev og Anne-Line Köhler Juul, leder af demokratiarrangementet sammen med et par levende "nodestativer".

Gode venner

allerførst ønskes I alle et godt nytår og tak for samvirket gennem det svundne år. Lørdag var der nytårskur på rådhuset og efterfølgende fakkeloptog gennem byen til støtte for de mange, det trodser ekstremister og fastholder vores ret til at ytre os. 

Vi mødes efter følgende plan i foråret, det er endnu ikke fastlagt, hvor møderne holdes, så vær opmærksom på mødested:

1901, 1602, 2303, 2004, 1805 og 2206

Alle møder kl. 19.30, der sendes besked i weekenden forud for, hvad der er på dagsordenen til mødet. Desuden er der evt. gruppemøde 8 dage efter i hver måned i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet kl. 16 på rådhuset.

Generalforsamling d. 28. februar - dagsorden følger primo februar. Mødedatoerne lægger naturligvis også i kalenderen.

Bedste hilsner

Arne

 

 

11-1-2015 - Arne Ebsen
Mødekalender
Budget for 2016-2019
Gruppemøde i Lundeborg
Arbejdsplan for foråret 2015
Mandag julefrokost
Julefrokost og debat

Gruppemøde i Oure/Lundeborg
Det svinger i Svendborg

Alle emner