Liste T holder generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 Filippahuset, Hundstrup
Husk at se nederst på siden, hvis du er interesseret i at være medvirkende ved retten i Svendborg som domsmand/nævning - så skal du selv melde dig fra denne periode af.

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Valg af referent.

3.                   Beretning fra Byrådsmedlem.

4.                   Beretning fra Bestyrelsen.

5.                   Beretning fra øvrige valgte repræsentanter.

6.                   Godkendelse af regnskabet for 2014.

7.                   Temadebat om Scandic-modellen – materiale er udsendt tidligere

8.                   1. maj 2015.

9.                   Valg af tillidsrepræsentanter.

                      A.                  valg af formand                   på valg Erling Johansen

                      B.                  valg af best.medl.                på valg Ole Jørgensen

                      C.                  valg af suppleant                på valg Lis Tobiasen

                      D.                  valg af revisor                      på valg Marianne Georgsen

                      E.                  valg af revisorsuppleant     på valg Søren Lindhardsen

10.                 Eventuelt.

 

Så er det også tid for kontingentindbetaling:

Kr. 200 helårlig                   Kr. 100 halvårlig

Kan overføres til Nordea reg. nr. 5702 kontonr. 0121-146-495.

Eller simpelthen afregnes kontant på Generalforsamling til Niels Maniche.

På gensyn

Bestyrelsen

Referat og infor fra Søren L, der er vores medlem af Grundlisteudvalget:

Til stede udover Kim C og Tina Bertelsen var Mogens Arnfeldt (formand pr tradition), Kim Christiansen, Niels Ole Nielsen samt undertegnede. 

Vi aftalte følgende kriterier:
- vi sorterer de fra der ikke opfylder kriterierne,
- sorterer de fra der ikke har udfyldt hele oplysningsskemaet
- tager udgangspunkt i den gamle liste
- hvis der er personer der har henvendt sig og som er opført på den gamle liste, fortsætter disse
- herefter forsøges det at fordele ud fra at sikre fordelingen efter alder, køn job, anden etnisk baggrund end dansk
- er der for mange indenfor katagorierne foretages lodtrækning. 

Denne skrivelse er til liste T's medlemmer,fordi vi vil forhøre os om de vil noteres på listen. Du kan henvise til kommunens hjemmeside hvor der kan indhentes oplysninger og skemaer. Der kan også henvises til en film på youtube: "lægdommer i Danmark".
Hvis du indsender en liste med navn og cpr-numre så vil liste T stå som garant for at de respektive personers baggrund er ok, så enten giver du besked til Søren Lindhardtsen eller Arne Ebsen eller selv udfylde en blanket, som du finder på nedenstående link:

http://www.svendborg.dk/politik/andre-udvalg-raad-og-naevn/andre-udvalg/grundlisteudvalget/er-du-interesseret-i-blive
 

9-2-2015 - Arne Ebsen

Forårsgeneralforsamling
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen
Det bliver i Filippahuset
Generalforsamling
Ændring af mødetidspunkt
Liste T holder generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 Filippahuset, Hundstrup
Effekt af skattenedsættelse
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen

Alle emner