Det er synd for Dorthe!

Det er synd og ærgerligt , at Dorthe Ullemose (byrådsmedlem for Dansk Folkepari, red.) ikke lytter til de anbefalinger, som politiske kolleger og embedsværket giver hende.

Avisen bringer en lang artikel mandag 9. marts, hvor Dorthe Ullemose farer frem med brask og bram, som vi kender hende. Hun kritiserer vores familieafdeling sønder og sammen og siger blandt andet: " Jeg kan ikke acceptere, at vi anbringer børn på et tilfældigt grundlag".

Dagen efter stemmer hun for et forslag, som jeg stiller i udvalget, hvor vi beslutter, at udvalget sender strategiplanen i høring og her udtrykker hun samtidig sin opbakning til forvaltningens hidtidige arbejde".

Her stemmer hun altså stik modsat af det, som hun udtrykte i avisen dagen i forvejen.

Nu altså et læserindlæg, hvor hun igen svinger krabasken over ledelsen i afdelingen.

Det er bekymrende, at Dorthe Ullemose ikke får bedre vejledning af sin partifælle, Jens Munk, med de mange års erfaring. Er der ikke en ansvarlig bestyrelse, der kan hjælpe hende, så hun ikke kommer til at fremstå som en slags en pendulpolitiker, der ikke kan blive enig med sig selv om, hvad hun egentlig mener? Dorthe Ullemose blæser enkeltsager op på de områder, hun lige tilfældigvis er fokuseret på pt.. Det giver utryghed i samarbejdet og gavner sjældent de borgere, som hun hævder at ville forsvare.

Hun har rigtig meget energi og viljestyrke, der kunne blive brugt i det politiske arbejde. Nu kommer hun til i løbet af ganske kort tid at fremstå utroværdig og uvederhæftig for såvel de borgere, som hun skal forvalte loven for, over for de embedsfolk, som hun skal samarbejde med og de politiske kolleger, der skal lægge en stabil og seriøs linje, som borgerne kan have tillid til.

Det kan undre, at Fyns Amts Avis vil være fødselshjælper for den slags politisk håndværk, og det kan undre, at den ansvarlige politiske ledelse ikke handler omgående.

10-4-2015 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner