Rønnebærrene er sure, sagde " Munken"

Det er korrekt, at familieafdelingen i den nye Svendborg Kommune havde massive overskridelser, som Jens Munk (DF) skriver i et læserbrev i Fyns Amts Avis.

I september 2008 blev der givet en tillægsbevilling på 21,8 mio. kr. og året efter 5,3.

Det var dengang DF var det parlamentariske grundlag for Lars Erik Hornemann. Da Hanne Klit og jeg efterfølgende overtog ansvaret som formand og næstformand for udvalget, så vi hinanden i øjnene og sagde: " Når hele børneområdet skal spare, har vi ikke råd til at familieafdelingen fortsat overskrider budgetterne". Siden da har området ikke kun overholdt budgetterne, der har faktisk også hvert år været et overskud.

Det skyldes en målrettet politisk indsats, som blev fastlagt af en strategiplan, der blev vedtaget i 2010, altså længe inden Dorthe Ullemose blev politisk aktiv. I den besluttede vi, at området skulle kendetegnes ved en tidlig forebyggende indsats, netværksanbringelser skulle afløse dyre døgnanbringelser, en nedbringelse af antallet af sager for den enkelte medarbejder, og arbejdet skulle ske på baggrund af evidensbaserede indsatser. Planen har fungeret lige siden, og det var aftalt i det tidligere udvalg, at den skulle revideres, når et nyt udvalg tiltrådte. Det er altså på ingen måde Ullemoses fortjeneste, at udgifterne er faldet og indsatsen styrket.

I referatet fra Udvalget for Børn og Unge den 10. marts kan du læse, at udvalget har lavet en tilføjelse til indstillingen i pkt. 8. Det fremgår, at et samlet udvalg bakker familieafdelingens arbejde op. Altså det stik modsatte af, hvad Dorthe Ullemose i Fyns Amts Avis den 9. marts citeres for. Stort set samme ordlyd kan du læse i referat fra Økonomiudvalget, blot med skærpelsen: " Udvalget beklager og tager afstand fra formanden for § 18-udvalgets udtalelser, der har bidraget til at så tvivl om afdelingens arbejde." Der er altså ikke skrevet andet end det enhver kan gå ind på kommunens hjemmeside og læse. Det ville klæde Jens Munk at undersøge forholdene, før han farer frem, men måske er der blot tale om den gamle filosofi, at jo svagere argumenterne er, jo højere skal man blot råbe, for at andre skal tro på det.

Måske er der blot tale om den gamle filosofi, at jo svagere argumenterne er, jo højere skal man blot råbe.

10-4-2015 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner