Indlæg tirsdag d. 28. april
et langt og indholdsrigt møde i kommunalbestyrelsen. Kl. 16 var der et velbesøgt borgermøde med Stenstrup/Kirkeby og det hele sluttede med et par indlæg om vand og affald - og så var klokken altså også blevet 23!

2. Regnskab 2014

Skal der på et tidspunkt ristes en rune over de sidste 4 års økonomiske forvaltning, ja så er det ved at være sidste udkald – til gengæld kan der sætter 2 fede streget under begrebet økonomisk ansvarlighed!

Jeg har tidligere citeret Kurt Klaudi Klausen, men gør det gerne igen:

”Hvis politikerne mere aktivt kommer ind i forhold til de strategiske processer, vil de kunne vise deres berettigelse. Så kan de vise, at der er behov for nogle, der foretager politiske prioriteringer, som er lokalt forankrede og ikke blot lader sig styre på distance af Christiansborg.”(ALTINGET: 13. september 2014)

Det har været barske år for en række medarbejdere og borgere i Svendborg – men resultatet af anstrengelserne taler vel for sig selv: En regnskabsaflæggelse, der nu viser balance i økonomien og dermed et langt bedre afsæt for at udvikle kommunen på sigt.

Liste T vil ikke rutte med midlerne og bare give los, men fortsat sikre, at der foretages målrettede investeringer på såvel anlægssiden som i den forebyggende indsats, børn, ældre, miljø m.v. skal prioriteres ved efterårets budgetlægning og vi vil fortsat udvikle på de områder, hvor vi har et naturligt forspring.

Det skylder vi borgerne, det skylder vi efterkommerne.

Vi kan med ro i sindet godkende resultaterne og udtale vores anerkendelse af den måde økonomisk forvaltning har ageret ansvarligt og indsigtsfuldt.

Det kan man også læse om i borgmesterens forord til regnskabsaflæggelsen, som kommer på næst efter.

4. Prisafprøvning på rengøringsområdet

Så skal vi igen en tur i udbudskarrusellen – det betyder mere administrativt arbejde, mindre properhed, fyrede stabile medarbejdere og en gratis omgang for de firmaer, der i bare iver efter at komme ind på markedet vil love guld og grønne skove : jo vi kender det godt. Det har væ ret prøvet før og for nu ikke bare at lyde som en gammel sur konservativ, der siger stop til alt – ja så laver vi lige et faktatjek:

6 skoler og 1 rådhus har fået den private rengøring at føle, men gav op efter kort tid p.g.a. høj pris, dårlig standard, manglende fleksibilitet og et alt for hårdt arbejdspres på de ansatte.

Selv idelige tilhængere af den private rengøring måtte erkende, at de lovede effektiviseringer udeblev – og ikke nok med det, ja så måtte ansatte uden for arbejdstid selv svinge koste og spande for ikke at gro til.

Overalt i landet lukker private leverandører af hjemmehjælp, why: naturligvis fordi der ikke er sammenhæng i tingenes tilstand, så hvorfor gammel vin på nye flasker? – eller bliver I aldrig klogere?

5. Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme:

Det er et spændende og visionært projekt, som hotel Christiansminde præsenterer. Det flugter flot med de visioner, som vi både på Fyn og Svendborg har for turismens udvikling. Ideen lægger sig i slipstrømmen på de fyrtårne, der på mange måder har præget den nye Svendborg Kommune fra sammenlægningsudvalgets idefase. 

Den unikke placering tæt ved kyst og by og samvirket med en række andre operatører og kolleger giver projektet yderligere værdi. Når vi i Liste T alligevel ikke vil gå ind i indstillingen skyldes det alene den principielle modstand mod de kystnære projekter - vi frygter som flere andre, at det åbner for en glidebane mod en stærkere udnyttelse af vores enestående kystmiljø. Det skyldes bestemt ikke, den tanke, der er fostret på Christiansminde, men måske mere det selskab som projektet er havnet i.

Her er der i flere ansøgninger tale om massive bebyggelser i kystnært opland. Det finder vi ikke gavner turismen, med det vil på sigt svække vores placering som et attraktivt tilbud. Vi er reelt bekymrede over for de mange tiltag, der sigter på at udnytte de "bare" pletter på landkortet.

Så ser vi Christiansminde-projektet i det lys er der her tale om langt mere kvalitet og skånsomhed end det, der kan blive tilfældet andre steder, så det bliver rigtig interessant at se, hvilke projektet folketinget vil fremme - skulle Christiansminde være blandt dem, er det trods alt bedre end så meget andet.

Men i første runde vil vi gerne fastholde indvendingerne på den tavse kystlinjes vegne.

6. Valg af resursetildelingsmodel

I forbindelse med skolestrukturændringerne besluttede vi at samle nogle af specialtilbuddene på enkelte skoler, så indsatsen kunne koncentreres og fagligheden styrkes. Tidligere lå mange af disse på den enkelte skole med skiftende kvalitet til følge. Der er således tilbud på fx Stenstrup skole med miniklasser til børn med svag begavelse, tilbud på Skårup skole til børn med adfærdsmæssige udfordringer etc. Størstedelen er naturligvis samlet på de store institutioner: Centerklassen på Tåsinge, Byhaveskolen, Heldagsskolerne m.fl.

Vi vedtog også, at børn i indskolingen som udgangspunkt ikke kunne segregeres, men skulle inkluderes i normalklasserne (det gælder naturligvis ikke børn med helt særlige læringsforudsætninger, som i dag bruger Centerklassen og Byhaveskolen!)

Model A har vist, at den centrale styring og skærpede opmærksomhed på området har ført til et fald i antallet af segregerede. Det er samtidig lykkedes at styrke fagligheden i de enkelte tilbud fordi volumen er tilstrækkelig til,

at underviserne opbygger en særlig indsigt i børnenes vilkår for læring – det er ikke mit postulat, men de udsagn, som mange af skolerne har givet gennem vores besøgsrunde på de skoler, der rummer børn med særlige læringsforudsætninger (det begreb bruger vi på efterskolen i Ulbølle, så vi ikke stigmatiserer børnene).

Model B er et eksperiment, hvor vi i en vis grad vender tilbage til noget, vi forlod for 4 år siden – altså den enkelte skole har et korps af speciallærere, der underviser de børn, der ikke kan fungere i en klasse helt eller delvist. Det siger sig selv, at hvis du spreder den faglige kunnen på mange, så ”fortynder” du den viden, den enkelte repræsenterer og svækker dermed det faglige miljø. Fordelene er naturligvis, at eleven bevarer sin tilknytning til den lokale skole og måske har nemmere ved at blive inkluderet igen. 

1-5-2015 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner