Mindeord for Vibeke Rindom

Vibeke har fået fred skrev de pårørende forleden, da Vibeke Rindom sov ind. Det har været en lang kamp med sygdommen, en kamp som Vibeke med energi og optimisme tog op. Hun fik senere en afklaret holdning til, at helbredelse ikke ville være en mulighed. Vi er mange, der har fulgt hendes kamp og ønsket, at vi kunne bidrage. Vibeke har været åben omkring situationen fra sygdommen blev konstateret. Det har altid været hendes indstilling til tilværelsen – åbenhed, engagement og et positivt livssyn.

 

Sådan lærte vi hende at kende, da hun slog sig ned i V. Skerninge sammen med Birger, datteren Freja og senere den fælles søn Mathias. Vibeke blev hurtigt en del af Liste T, både fordi Birger i forvejen hørte til kredsen og fordi hun med sine stærke synspunkter og velovervejede holdninger fandt et forum, hvor der var lydhørhed for hendes sociale og solidariske holdninger. Pasningsproblemer for sønnen blev indgangen til 9 engagerede år i kommunalpolitik.

I kommunalbestyrelsen i Egebjerg fik vi 9 år sammen, hvor vi cementerede den saglige og solidariske tilgang til det politiske arbejde. Vibeke blev hurtigt en loyal og indsigtsfuld kollega, der qua sin menneskelige forståelse hurtigt fik indflydelse og nød respekt blandt de mange, hun kom i kontakt med. Skole- og kulturpolitikken var hendes fagområde og hun var med også i svære beslutninger. Vibekes menneskeforståelse var stor bl.a. fordi hun altid mødte andre åbent og med positive forventninger. Det var naturligvis nogle gange velgørende, når de partitaktiske hensyn blev for store, at Vibeke med vestjysk stouthed, gik til sagernes substans.

Vibeke var fortsat en del af arbejdet i listen, men videreuddannelse og længere ophold i København gjorde det naturligvis sværere at følge så tæt med, som Vibeke gerne ville. Da sygdommen satte sine spor blev Vibekes deltagelse naturligvis også mere sporadisk, hendes energi og opmærksomhed blev primært rettet mod de nærmeste. Vi husker dog alle Vibeke for hendes aldrig svigtende indsats, et gå-på-mod og en smittende latter, der ikke kun gjorde hende vellidt i hendes egne politiske rækker, men også skabte respekt og anerkendelse hos politikere med andre synspunkter – altid redelig, altid engageret, altid nærværende, sådan vil vi huske vores kammerat.

Vi har savnet hende blandt os de senere år, men har måttet acceptere at den knapt afmålte tid og energi gik andre veje end ind i det politiske arbejde. Vi sender medfølelse og tanker til Vibekes nære. Birger, Freja og Mathias har mistet en sprudlende kone, en omsorgsfuld mor og et varmt menneske. Tilbage står mindet om en person, der i mange år endnu vil blive husket for hendes fine menneskelige egenskaber.

 Æret være Vibeke Rindom.

På vegne af liste T

Arne Ebsen

15-9-2015 - Arne Ebsen
Mindeord for Vibeke Rindom
Mindeord
Liste T i Gudme kommune
Liste T i Egebjerg blev dannet i 1981

Alle emner