2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober

Under kampene på Vestfronten i den første verdenskrig opstod i december 1914 et pudsigt fænomen. Da de tyske soldater i et anfald af julestemning istemte ”Stille Nacht, Heilige Nacht” fulgte deres modstandere på stedet op med ”Silent Night, holy Night”. Det blev efterhånden til forsigtige møder i Ingenmandsland og henover de næste dage også udveksling af gaver og sågar en fodboldkamp. Begivenheden er velbeskrevet og bemærkelsesværdig og har på tysk sågar fået en fast vending ”Der kleine Frieden im grossen Krieg”

Alt sammen naturligvis til ærgrelse for den militære overkommando, der jo ikke havde sendt ”kanonfoderet” til fronten for at hyggesnakke med fjenden.

Jeg tænker den lille episode på mange måder – uden sammenligning - minder om situationen i Svendborg Kommune og forløbet af vores budgetforhandlinger. Efter de indledende slagudvekslinger ved første behandlingen af budgettet, ja så sænkede freden sig over forløbet i løbet af ons- og torsdag, da kravene mellem grupperne skulle udveksles. Der bredte sig langsomt en stemning af gensidig tillid og tro på, at vi vel nok kunne nå hinanden og dermed sikre Svendborg et godt udgangspunkt for det kommende år.

Det hjalp naturligvis svært, at vi både havde fået flere midler fra centralt hold og tilmed kunne økonomisk forvaltning hjælpe parterne på vej med tekniske ændringer, der yderligere forbedrede situationen. Så som avisen fredag kunne melde, ja så var selv Enhedslisten fortrøstningsfuld.

Men som det ofte sker, når fjendtlighederne lurer under over overfladen, ja så blæste de blå generaler til fornyede kamphandlinger. Stemningen ændrede sig fra våbenstilstand til krigerisk stemning og den røde floks fredsommelige forslag blev pludselig uspiselige. Jeg skal ikke kunne sige, om det skyldes DFs fravær ved forhandlingsbordet eller det svigtende mod til at give en imødekommelse.

Sammenligner man de fremlagte forslag er det jo bemærkelsesværdigt så stor enighed der er på de grundlæggende


 

forhold, det skinner endda i øjnene, at flertallet K15-16-17 stykker har lyst til at bruge flere midler end TA’ FAT!

Det er altså ikke den almindelige drift, der skiller vandene. Vi sagde sidste år, at vi ikke ønskede rammebesparelser, alligevel blev det vedtaget. Hvad skete der så med dem, jo de forsvandt som dug for solen. Hvad agter flertallet så at vedtage i år – rammebesparelser for at imødegå et eventuelt omprioriteringsbidrag. At den sidste del af ”aftalen” mellem KL og regeringen fremgår det ikke, at der er aftalt dette bidrag fremover. Men det kan være de sparede kommunale midler skal bruges til at smøre andre steder med.

Ligesom der blev plads til et sundhedshus – eller skulle man nærmere betegne det som en sundhedshytte til at købe det radikale medlem for. Nu bliver der så etableret en form for kontorfællesskab, som ingen endnu kender form og indhold på.

I liste T ville vi meget hellere have sikret børnenes sundhed gennem fortsatte investeringer i faglokaler og bevæ­gel­sesmuligheder for de ældste elever. De 12 mio. kr. vil­le efter vores opfattelse have gjort betydeligt mere gavn for de yngste og deres helbred end den løsning den radikale formand for socialudvalget stod så fast på. En sidegevinst i den sammenhæng ville yderligere have væ­ret en spredning af de kommunale anlægsmidler uden for bymidten – i stedet skal sundhedsindsatsen tilsyneladende som så meget andet også centraliseres. Så når flertallet i sit budgetforlig konstaterer, at tilgængeligheden forbedres, ja så er det i allerhøjeste grad blot et udtryk for den herskende tankegang: Alt hvad der kan placeres i byen er godt, og alt andet kan vi godt glemme.

Et helt kapitel for sig selv skriver Fremtidsfabrikken 2.0. Umiddelbart inden budgetforhandlingerne skulle en bevilling til projektet hastes igennem. Den beslutning tålte ikke det skarpe lys, som en budgetforhandling nødvendigvis sætter på alle kommunens aktiviteter. Det er højst besynderligt efterfølgende at se beslutningen kædet sammen med salg af en nærliggende havnegrund – den information mener jeg ikke at have været i besiddelse af før jeg kunne læse borgmesterens tilståelse i FAA.

Det er en barok situation, at det nu er venstrefløjen, der må fastholde det liberale marked og så se borgmesteren gå hånd i hånd med pengestærke investorer, der tilsyneladende selv bestemmer vilkårene, når der skal handles. Jeg var af den opfattelse, at borgmesteren repræsenterede et såkaldt liberalt parti, men det nærmer sig efterhånden vel også mere et korporativt system, hvor den ene vennetjeneste er den anden værd.

Det bliver år for år sværere at få skabt den enighed, der var kendetegnende for den fremdrift, som Svendborg nød godt af i sidste periode – næste år er pengene jo forlods brugt og blot at overlade til os at skulle være med til at spare uden at få indflydelse på, hvad pengene skal bruges til, ja det er næppe sandsynligt.

Borgmesterens parlamentariske situation gør, at det er svært at lave kompromisser. Mange midler er forlods lovet væk og bundet for overhovedet at kunne mønstre et flertal – så selvom DF i år var ganske rimelige og nøjedes med 200.000 kr. til skilsmisseforebyggelse – et beløb som partiet endda måtte se reduceret fra 250.000 fordi de ikke var til stede ved de afgørende forhandlinger, ja så er der så mange andre om fadet, at der ikke er ret meget tilbage at forhandle om.

Julefreden vil næppe sænke sig over kommunalbestyrelsen i Svendborg og næppe heller over borgerne, men så kan vi jo da prøve med den danske version ”Glade jul, dejlige jul” og se om vi kan finde stemningen – det kan endog hænde, at der er politikere iblandt os, der erkender fejltagelser, så der er fortsat mulighed for at stemme for det forslag, som vi FAT har lagt frem. Det er jo ikke så sjovt gradvist næste år at skulle nå til den samme erkendelse, som i indeværende!

Arne Ebsen d. 05102015

6-10-2015 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner