KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015

5. Byggeri af Værestedet inklusive nyt faglokale:

Sagsfremstillingen fra Udvalget for børn og unge yder ikke retfærdighed for den vaklen, der har kendetegnet forløbet. D. 03. november var 3. gang sagen var på dagsordenen. Det skyldes ikke mindst, at den indeholder en række principielle forhold:

1.    hvordan prioriteres en særskilt ansøgning i forhold til en fælles budgetramme

2.    hvordan vurderes væsentligheden af renoveringer/nybygninger på skoleområdet

3.    hvem har ansvaret for at finansieringen af et byggeri hænger økonomisk sammen

Dertil kommer overvejelser over, hvordan det kort tid efter en kompliceret budgetlægning er muligt at ”hive” 1,8 mio. kr. op af kassen, som ikke indgik i drøftelserne ved budgetlægningen.

Jeg har forståelse for, at hvis der skal være et Værested ved Nymarkskolen, så trænger bygningen i allerhøjeste grad til udskiftning. Her rejser et nyt principielt dilemma sig allerede, for med hvilken begrundelse ønsker vi at fastholde et værested i et boligområde, der ikke må flytte flygtninge/indvandrere til? Samtidig har vi netop hørt, at størstedelen af modtageeleverne er skoleplaceret på Ørkildskolen – og fremmer vi integrationen ved at fastholde et særligt mødested for børn og unge med anden etnisk baggrund?

Et kort tilbageblik viser, at den gamle bygning ved Nymarkskolen gennem flere år har trængt til en udskiftning. Når den nu figurerer på budget 2015 kan det være vældig nærliggende at bruge den som løftestang til at få et yderligere faglokale etableret. Det er fornuftigt tænkt af skolen og givetvis også et påtrængende behov, men når der samtidig er en proces i gang med at afdække alle skolers behov for renovering/etablering af faglokaler, nok ikke særligt hensigtsmæssigt at en enkelt skole nyder fremme.

Pga. beløbets lidenhed – 2 mio. kr. rækker dårligt nok til ét nyt lokale, ja så vurderede vi i udvalget ikke, at det giver mening at igangsætte en dyr analyse fra eksterne firmaer, så blev pengene nok brugt her i stedet for det, de var tiltænkt. Altså bad forvaltningen om en egenvurdering fra skolernes ledelse – opdelt i 3 kategorier:

·       tvingende nødvendigt

·       påkrævet

·       ønskeligt

Flere skoler har en række lokaler i den første kategori, skal de nu vente fordi vi giver Nymarkskolen fortrinsret via et andet byggeri? Skal et lokale til håndværk og design nyde fremme på bekostning af lokaler, der skal bruges til prøveforberedende undervisning?

Det var slet ikke så nemt, at være udvalg i den debat og meget svært at finde et forslag, som et flertal kunne støtte. Et Columbusæg kunne jo være at finde yderligere midler, så det ikke gik ud over andre, at byggeriet på Nymarkskolen blev fremmet. Det ændrer for Liste T ikke på det principielle spørgsmål, at andre skoler har fuldt ud lige så hårdt brug for renovering/etablering af faglokaler, så når udvalget faktisk har et budgetopgave med at prioritere de afsatte midler, ja så er det ligegyldigt, om vi taler om 2 eller 3,8 mio. kr.

Dilemma nr. 2 fortæller jo, at hvis vi undergraver skoleledernes egenvurdering af deres faglokaler, hvordan kan vi så opretholde et troværdigt samarbejde – i den sammenhæng skal det blot en passant nævnes, at Nymarkskolen jo har slugt en stor del af de anlægsinvesteringer, der har været afsat til området til gode projekter som Loma og Science-lokaler, men hvor længe kan vi sikre loyaliteten fra de øvrige skoler, hvis vi fortsat forfordeler dem?

Vi er helt på det rene med, at behovet er langt større end de 8 mio. kr., der er afsat i flertallets budget, hvis vi skal sikre folkeskolen de fysiske rammer, som reformen kræver. Derfor afsatte TA´FAT-forliget også 20 mio. kr. til området i de kommende budgetår.

Dilemma nr. 3 refererer jo til, at der tilsyneladende ikke er sat tilstrækkelige midler af til etablering af et Værested, så derfor dækker en del af faglokalets udgifter nok over mangler ved byggesummen. 1,8 mio. kr. for at etablere 80 m2 lyder svimlende og var da også genstand for en intens debat i udvalget. Hvis der mangler penge til det oprindelige byggeri, er det så udvalgets driftsbudget, der skal holde for eller er det en økonomiudvalgsopgave at finde den manglende finansiering?

Så mange ubesvarede spørgsmål, så mange uafklarede facetter og så megen vaklen risikerer nemt at skabe misnøje, det ønsker vi i Liste T ikke at bidrage til, så vi vil gerne have partier og listers tilkendegivelser på, om ikke det er mere hensigtsmæssigt, at de samlede midler bliver prioriteret af udvalget og at vi her interesserer os mere indgående for, hvad vi vil med vores samlede skolevæsen?

Arne Ebsen d. 23112015

24-11-2015 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner