Åbne arme eller sund skepsis?
På vegne af Socialdemokraterne, SF og Liste T har jeg sendt følgende indlæg, der blev bragt lørdag i FAA:

Forleden kunne læserne møde borgere fra Eskebjergvej, der har udsigt til at få 100 asylbørn som naboer. Det var en positiv oplevelse, som viser en anden side af det danske samfund: det nære, imødekommende og tolerante Danmark. Det skal jo ikke forlede os til at tro, at 100 børn med dybe ar på sjæl og måske legeme, langt væk fra alle aktivitets- og læringsmuligheder vil blive en problemfri situation.

Det er indlysende, at en solid struktur og klar målsætning for arbejdet med børnene er afgørende for, hvordan det vil gå. Der påhviler Udlændingestyrelsen et stort ansvar for både at få etableret en stabil drift og sikre en hurtig sagsbehandling.

Det bliver Langeland Kommune, der skal stå for den daglige drift og her er der et indgående kendskab til, hvordan arbejdet med asylansøgere fungerer. Såvel på Langeland og Ærø er der indsamlet viden, som kan være med til at fremme arbejdet både med de mange nye beboere, men så sandelig også med samarbejdet med lokale foreninger og institutioner. Det er derfor af stor betydning, at der sendes de positive signaler fra beboerforening og lokalsamfundet i Hundstrup, hvor der er en beredvillighed til at gå ind i arbejdet.

Sandsynligvis vil en del af de mange børn blive borgere i Danmark, så jo hurtigere vi hjælper dem på vej, jo større er sandsynligheden for, at det vil blive en positiv historie. Jeg hilser det derfor meget velkommet, at der er taget initiativ til at holde et beboermøde med repræsentanter for de ansvarlige myndigheder, så alle spørgsmål kan belyses. Det foregår kl. 19, d. 10. december i Filippahuset, hvor alle vinkler på opgaven gerne må blive belyst, så borgerne forhåbentligt bevarer den positive, men også realistiske tilgang til opgaven.

6-12-2015 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner