Man skal ikke kaste med æbler...
Nedenstående indlæg blev ligeledes bragt lørdag på debatsiderne. Det er jo blot endnu et indlæg i føljetonen med Dorthe U. Udsagnene bakkes i øvrigt op i dagens avis af Jesper Kiel (Ø)

 Man sætter ølse for og ølse bag, men pølsen har dog den samme smag. Så når DF smykker sig med, at de har fået afsat én mia. kr. til ældre i finansloven, så glemmer de at fortælle, at den selvsamme mia. kr. faktisk blev fjernet fra kommunernes budgetter gennem aftalen mellem KL og regeringen i sommer. Det var i øvrigt den mia. kr. som den tidligere regering afsatte de seneste 2 år til ældreområdet.

 Så det regnestykke har Dorthe Ullemose nok overset, da hun i torsdagens avis korrekser Carsten Olsen for ikke at have gjort sit hjemmearbejde. Til gengæld må jeg jo så bøje mig for, at væksten i det offentlige forbrug næste år nok bliver de lovede 0,8 % og ikke kun 0,3 som det så ud i første omgang.

 Hvorfor denne pludselige stigning - jo "straksopbremsningen" af asylansøgere som både DF og V førte sig frem med under valgkampen kommer altså til at koste 0,5 % ekstra det kommende år. 

 DFs finansordfører indrømmer blankt for åben skærm, at partiet nok ikke har fået læst grundigt nok på lektien da finansloven blev indgået, i al fald har de ikke hørt efter, da Ældresagen kortlagde, hvilke konsekvenser besparelserne på boligydelsen ville få for store grupper af ældre, der vel og mærke ikke har noget alternativ til plejebolig eller plejehjem.

 Endelig forholder det sig sådan, at såfremt den mia. kr., som regeringen og dens støttepartier så smukt omskriver til: værdighedsmilliarden, ja så giver den enten en stor skævvridning i kommunernes muligheder for at yde hjælp til de ældre eller en masse administrativ bøvl med at dokumentere de indsatser, der skal løftes for at få del i pengene.

 Så hvor længe endnu vil borgerne holdes for nar af et parti, der kan nå at skifte standpunkt 3 gange i løbet af et døgn?

13-12-2015 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner