Generalforsamling
Der er forsamling i listen d. 06. februar. Pga. problemer med hjemmesiden udsendes dagsordenen for sent - det beklager vi, men håber ikke det afholder nogen fra at deltage.

Liste T holder generalforsamling

Lørdag den 6. februar 2016 kl. 9.00

Filippahuset, Hundstrup (endnu ikke bekræftet,  men endelig melding kommer også på hjemmesiden)

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Valg af referent.

3.                   Beretning fra Kommunalbest.medlem.

4.                   Beretning fra Bestyrelsen.

5.                   Beretning fra øvrige valgte repræsentanter.

6.                   Godkendelse af regnskabet for 2015.

7.                   1. maj 2016.

8.                   Valg af tillidsrepræsentanter.

A.     valg af best.medl.  på valg Ole, Søren, Peter og Niel

 B.    valg af suppleant  på valg Claus Ole

 C.    valg af revisor  på valg Hans Jørgen

 D.    valg af revisorsuppleant  på valg Søren Lindhardsen

9.                   Eventuelt.

 

Så er det også tid for kontingentindbetaling:

Kr. 200 helårlig                  Kr. 100 halvårlig

Kan overføres til Nordea reg. nr. 5702 kontonr. 0121-146-495.

Eller simpelthen afregnes kontant på Generalforsamling til Niels Maniche.

På gensyn

Bestyrelsen

28-1-2016 - Arne Ebsen

Forårsgeneralforsamling
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen
Det bliver i Filippahuset
Generalforsamling
Ændring af mødetidspunkt
Liste T holder generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 Filippahuset, Hundstrup
Effekt af skattenedsættelse
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen

Alle emner