Resume af generalforsamlingen

Der var ikke så mange fremmødte, men de der kom fik en god og grundig drøftelse af den politiske situation med de aktuelle udfordringer. Vi godkendte samtlige beretninger og regnskabet uden sværdslag. 1. maj er lagt i hænderne på Torben og Søren som tovholdere, men de er selvsupplerende!

Gruppemøder bliver  d. 22. februar, 14. marts. 18. april, 23. maj og 20. juni - efter somerferien bliver der møder: 22. august og generalforsamling s. 12. september. Med undtagelse af d. 23. maj, hvor vi drager til Lundeborg holdes de som vanligt i Ulbølle kl. 19.30. Generalforsamlingen annonceres særskilt.

Den samlede kommuneplan står foran revision og et tema vil blive energiplanlægning, herunder vil vi gerne have tilføjet en overordnet planlægning for solcelleanlæg.


Jeg foreslår, at vi med baggrund af den afsluttede sag i Ulbølle og en tilsvarende under opsejling vil minde byrådet om Plan-forvaltningens manglende efterlevelse af Naturstyrelsens vejledende retningslinjer fra juni 2013, og nyrådets beslutning af 25.2.2014 om at EBK-udvalget skulle tage emnet solcelleplanlægning op, og om at planlægger Mogens Christiansen i udtalelse til natur- og Miljøklagenævnet i anledning af vores klage lovede en overordnet planlægning når der kom ny(e) ansøgninger om solcelleanlæg på terræn.

I den anledning vil jeg bl.a.  kunne præsentere vores tidligere forslag til placering af solcelleanlæg ved Ringsgård Renseanlæg, Scanhide, og Lindeklidevej Tranformatoranlæg evt. sammen med forslaget vedrørende det nye anlæg ved Rødkilde. Det bør dog drøftes om ikke teknisk anlæg af den karakter skal placeres i tilknytning til industriområder og at der sikres fortrin til fællesanlæg fremfor spekulative enkeltinvestorer?

Jeg vil derfor foreslå, at vi på gruppemødet d. 22. februar vedtager en tekst, som kan fremsendes til plangrundlaget som en tilføjelse.

7-2-2016 - Arne Ebsen

Forårsgeneralforsamling
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen
Det bliver i Filippahuset
Generalforsamling
Ændring af mødetidspunkt
Liste T holder generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 Filippahuset, Hundstrup
Effekt af skattenedsættelse
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen

Alle emner