En tur i baljen

Onsdag aften var bemærkelsesværdig. Ene mand med ryggen mod muren forsvarede formanden for det kommunale EBK-udvalg med stigende desperation det omstridte byggeprojekt på Krøyers Plads. Der var ikke meget hjælp at hente fra den anden fortaler for projektet, borgmester LEH. Spagfærdigt konstaterede han, at det jo blot drejede sig om et areal på 3 parcelhusgrunde. Men for de fleste tilstedeværende er det jo indlysende, at det første byggeri – og de dermed forbundne knæfald, vil blive retningsgivende for den videre udvikling.

 

Det er da tankevækkende, at de 3 største grunde i Tankefuld tilnærmelsesvis koster det samme, som den grund, der nu er forhåndskøbt af byens nye matador, men kun har den halve arealstørrelse. Det er da bekymrende, at salget af grunden knyttes sammen med et dyrt lejemål hos samme entreprenante udvikler. Og så er det da ildevarslende, at det påtænkte byggeri ændrer på afgørende forudsætninger i den oprindelige havneplan.

 

I den oprindelige havneudviklingsplan står der om de påtænkte byggerier: ”Den åbne karréstruktur: Den fremtidige bebyggelse skal være karakteriseret ved stor åbenhed og aktiv udadvendthed.” I stedet har vi nu udsigt til en hestesko, der lukker sig om sig selv og vender ryggen til byen. Vi har ikke brug for en sovesilo, hvor beboerne skal restituere og skærme sig mod byens puls, men et aktivt og levende supplement til bymidten, så der bygges bro over tidligere tiders ingenmandsland. De mange spændende aktiviteter på Frederiksøen har brug for et brohovede på Jessens Mole ikke en stopklods.

 

Hvis det politiske flertal ikke er helt tonedøvt og stadig intakt, så må de erkende, at det påtænkte byggeri i højere grad skal leve op til de oprindelige tegninger. Hvis der ikke længere er et politisk flertal bag projektet, så er der mulighed for at få nye visioner ind i området. Det var velgørende at høre de tilstedeværende borgeres synspunkter, mindre at høre populistiske politikeres allerede kendte synspunkter.

8-4-2016 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner