Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne

Byggeriet på Jessens Mole må maksimalt blive 15 meter højt

Høringsfasen for lokalplan 607, et blandet bolig- og erhvervsområde ved ”Krøyers Plads”, Jessens Mole 7-9, udløb den 3. Maj. Det skal derfor behandles politisk i den kommende tid. SF, Liste-T og Socialdemokratiet har igennem flere år været tæt på udviklingen af Svendborg Havn og har også igennem de seneste måneder lyttet til de mange holdninger borgerne har haft til udviklingen vores havn.

Svendborg Kommune har igennem længere tid forhandlet med bygherren på Jessens Mole 7-9. Vi er rigtig glade for, at investoren ønsker at investere i Svendborg. Det er dog vores indtryk, at bygherren har fået mere gunstige forhold end det oprindelige udgangspunkt.

Vi mener, at det i den grad er tiden til, at det politiske niveau i Svendborg tydeligt markerer, at der også i dette byggeri er krav til størrelse og indpasning i området. Derfor står Liste-T, SF og Socialdemokraterne sammen om disse krav:

·       Bygningen skal følge skitseforslaget i lokalplanen, men må maksimalt være 15 meter over terræn.  

·       Den maksimale bebyggelsesprocent på øverste etage skal være 38 %.

·       Bagsiden af byggeriet er også en forside oplevet fra byen. Derfor skal facaden mod byen være indbydende at se på med hyppige brud i fladen.

Arne Ebsen (T), Bruno Hansen (F) og Bo Hansen (A) udtaler sammenstemdigt:

-      Højden er afgørende for det samlede byggeris indpasning i området. Byens skala må ikke blive brudt set fra havnen. Vi har derfor fundet det vigtigt, at stille krav til den maksimale højde på byggeriet.

Arne Ebsen, Liste-T udtaler:

-      Udover kravet om højden, har vi haft fokus på at få en gennemskuelighed i den øverste del af byggeriet og en levende facade mod bymidten. Vi håber, vores krav kan medvirke til en højere kvalitet i byggeriet og sikre fortsat bred enighed om havneudviklingen.

Bruno Hansen, SF fortsætter:

-      Det er vigtigt for kommunens fortsatte vækst og udvikling, at der påbegyndes en renovering og fornyelse af havneområderne, men det skal ske i stor respekt for vores kulturarv og derfor skal nybyggeri indpasses så nænsomt som muligt. Derfor de stillede krav!

 

Bo Hansen, Socialdemokraterne understreger:

-      Socialdemokraterne har intet imod, at byggeriet bliver relativt højt op imod Toldbodvej. Det giver faktisk mening for netop det byrum, da der er høje bygninger på den anden side af vejen. Men højden skal holdes nede mod havnen. Den grænsesætning har jeg savnet fra bystyrets flertal og det er så det, som vi i dag fastsætter med en 15-meters begrænsning målt fra terræn.  

7-5-2016 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner