Skærmtrold!

Det er ærgerligt, at redaktør Bernickens udsyn er blokeret af en skærm. For hvis han ville bevæge sig en smule ud i verden, ville han opdage, at der er mange måder at beskæftige sig med it på - også i børnelivet. Grundlæggende færdigheder, holdninger og tilgange skabes ofte tidligt i barndommen. Netop derfor holdt KL d. 10.12.15 en konference, hvor temaet var beskrevet:

 

”I dag er det ikke længere et spørgsmål, om digitale redskaber kan anvendes i dagtilbud, men hvordan de anvendes. KL inviterer til konference, hvor resultaterne fra udviklings- og forskningsprojektet om digitale redskaber i dagtilbud præsenteres af forskere og praktikere. Formålet med projektet er at skabe mere konkret og praksisnær  viden om de pædagogiske og læringsmæssige effekter af brugen af digitale redskaber i dagtilbud.”

Jeg må jo fortsat undres over, at bestyrelsen og forældrekredsen i Askelæ er mere optaget af at diskutere for eller imod brugen af it i institutionen med politikerne, end af at diskutere med hinanden og personalet, hvordan digitale læringskompetencer kan udvikles med udgangspunkt i netop deres pædagogiske værdier.

 

Skulle man have lyst til at kigge lidt nærmere på fakta, kan man bruge KLs konferencemateriale på:

http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2015/12/Konference-Digitale-redskaber---et-hit-i-dagtilbud/

 

Her vil man bl.a. kunne læse om de 25 kommuners erfaringer og evidensen bag tanken om it-kompetencer. De 3 delrapporter, der blev fremlagt på konferencen bærer fx følgende titler:

·        Alle har ret til at være en del af et fællesskab

·        Leg og læring skal gå hånd i hånd

·        Dannelse i en digital og global verden

 

Så kom nu væk fra den snævre debat om for eller imod ipads og lad os komme til at diskutere digitale læringskompetencer bredt set.

18-11-2016 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner