Mod - mening - muligheder

Jeg er grundlæggende enig med Janus Bendix, der i sit læserindlæg lørdag gør sig til talsmand for, at IT-kompetencer er en central kundskab i fremtidens samfund. Derfor er det afgørende, at læringen sker i et fællesskab med ansvarlige voksne, som kan vejlede og stille spørgsmål til brugen af den store mængde teknologi, som vort moderne samfund i stigende grad omgiver sig med.

Netop derfor er der på kommunalt plan udarbejdet en faglig vision, som har været sendt i høring. En samlet kommunalbestyrelse godkendte den d. 29.04.14. Mange institutioner havde afgivet høringssvar, blot ikke Askelæ, der ikke opfyldte deres forpligtelse til at gøre opmærksom på, at de er uenige i visionen, før det pædagogiske tilsyn fortalte institutionen, at det er en bunden opgave.

Da tilsynets afrapportering bliver behandlet i fagudvalget d. 01.12.15 fremgår det, at 9 ud 10 private institutioner ikke har problemer med indholdet af visionen. Samtlige 7 medlemmer af udvalget fastholder derfor, at også den 10., Askelæ skal leve op til det som kommunale pasningsordninger, selvejende institutioner og folkeskolen har forpligtet sig på.

Visionen er en politisk beslutning. Det er i høj grad op til forældrebestyrelser og ansatte at omsætte den til den pædagogiske virkelighed. Det skal vi som politikere ikke blande os i. Jeg mener heller ikke, vi skal komme med mere eller mindre kompetente svar på, hvordan visionen virkeliggøres. I  tidligere læserindlæg har jeg derfor også henvist til de rapporter, som KL har stået bag, hvor der er evidens for, at det arbejde institutionerne udfører har betydning for børns forhold til IT-læring.

Overskriften refererer til de grundlæggende forhold, som børn i Svendborg gerne skulle udvikle. Visionen står som en ledestjerne for arbejdet med fremtidens voksne og har udover den digitale kompetence vægt på en innovativ og kreativ tilgang til læring og dannelse.

18-11-2016 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner